Clínica Ntra. Sra. Del Remei

C/Escorial, 148 08024 BARCELONA 932 850 010

Qualitat

Els nostres pacients ens posen un excel·lent.
El 2014, la satisfacció global mitjana dels nostres usuaris fou un 8.99.

L'esforç permanent d'inversió, les accions formatives i la promoció de reunions entre el personal i els responsables d'àrea s'han traduït en una millora en el servei que s'adverteix en les ràtios de satisfacció dels nostres clients.

El repte per al 2015-2016 és mantenir els nivells actuals de servei i qualitat. Un objectiu difícil si prenem en consideració els nivells de partida, i relativament senzill si considerem la professionalitat i el tracte humà que aporten les persones que treballen o col·laboren amb la nostra organització.

Indicadors de qualitat
Qualitat percebuda per dimensions2014
Ingrés91,1%
Tracte97,7%
Intimitat i privacitat
97,6%
Informació a l'usuari92,3%
Atenció sanitària 97,6%
Coordinació i comunicació de l'equip90,1%
Menjar82,2%
Confort i hoteleria
95,5%
Atenció espiritual94,7%
Compliment de la missió92,0%
Fidelització94,4%

Pla de qualitat

Un dels pilars fonamentals dels objectius estratègics de la clínica són els que conformen el Pla de qualitat. L’eix principal d’aquest pla és donar compliment als estàndards inclosos en el model d’acreditació de centres d’atenció hospitalària d’aguts del Departament de Salut.

Al llarg de l’any 2014, s’han mantingut reunions amb els diferents responsables de cadascuna de les àrees del centre per progressar en el compliment d’aquests estàndards.

És per això que caldrà continuar treballant durant l'any 2015 perquè la Clínica del Remei es pugui presentar a l'acreditació l'any 2016.

Aquest any es van recollir els resultats de les enquestes dels col·laboradors mèdics. Això permet treballar per millorar diferents aspectes de la nostra organització per augmentar el grau de satisfacció del nostre client intern.

S'han establert els indicadors de qualitat que conformen el quadre de comandament de qualitat deIs diferents centres de l'lnstitut.

Accions vinculades a la promoció de la qualitat

L'any 2014 la Unitat de Cures Intensives ha continuat desplegant diverses intervencions per a la prevenció de les bacterièmies (Programa Bacterièmia Zero) i s’han potenciat les activitats de prevenció específiques del Programa Pneumònia Zero.

Gràcies a aquestes mesures, s’ha minimitzat el risc i la morbiditat de les pràctiques assistencials a l’UCI, de manera que s’ha millorat la seguretat dels pacients atesos en aquest àmbit.

D’altra banda, el Servei de Medicina Interna ha elaborat un protocol per unificar els tractaments per a pacients diabètics, amb la introducció d’unes pautes d’insulina que consideren les diferents situacions clíniques de cada pacient.

Cerca el teu especialista

Per cognom

Plànol de dependències

Trobi tots els serveis que ofereix la Clínica Nostra Senyora del Remei, distribuïts per edifici i/o planta, al Plànol de dependències

 

Urgències 24 hores

Accés: cantonada carrers Escorial i Martí.

Telèfon: 93 285 07 77

Premi Avedis Donabedian 2009
Premi Avedis Donabedian 2009 al millor web d'una institució sanitària o social per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
Premi Diario Médico 2010. III edició premis Los favoritos en la red
Premi Diario Médico 2010
III edició premis "Los favoritos en la red"
a la categoria Mèdics, millor web d'hospitals per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
85 aniversari 1924 - 2009