Clínica Ntra. Sra. Del Remei

C/Escorial, 148 08024 BARCELONA 932 850 010

Qualitat

Els nostres pacients ens posen un excel·lent.
El 2011, la satisfacció global mitjana dels nostres usuaris fou un 9,01.

L'esforç permanent d'inversió, les accions formatives i la promoció de reunions entre el personal i els responsables d'àrea s'han traduït en una millora en el servei que s'adverteix en les ràtios de satisfacció dels nostres clients.

El repte per al 2012 és mantenir els nivells actuals de servei i qualitat. Un objectiu difícil si prenem en consideració els nivells de partida, i relativament senzill si considerem la professionalitat i el tracte humà que aporten les persones que treballen o col·laboren amb la nostra organització.

Indicadors de qualitat
Qualitat percebuda per dimensions2011
Ingrés94%
Tracte97%
Intimitat i privacitat
97%
Informació a l'usuari95%
Atenció sanitària 95%
Coordinació i comunicació de l'equip93%
Menjar84%
Confort i hoteleria
92%
Atenció espiritual94%
Compliment de la missió93%
Fidelització95%
Qualitat percebuda a Urgències2011
Temps d'espera per a la visita mèdica81%
Atenció sanitària rebuda81%
Tracte personal
85%
Identificació del personal88%
Temps d'espera per a proves diagnòstiques85%
Confort de les instal·lacions75%
Respecte a la seva intimitat i privacitat
93%
Claredat en l'explicació del diagnòstic i del tractament a seguir93%
Grau de satisfacció general amb els serveis rebuts85%

Pla de qualitat

El Pla de qualitat és un dels principals pilars per al desplegament del Pla estratègic de la clínica. La consecució d'un 81% dels objectius establerts és un èxit que reforça la continuïtat de la línia seguida per l'organització.

En resum, aquests objectius es poden agrupar en les següents àrees de treball:

  • Mapa de processos
  • Circuit de revisió i aprovació de documents
  • Seguiment i compliment de plans, objectius y programes
  • Organització i activitat dels comitès y comissions
  • Compliment de criteris del procés d'acreditació (auditoria prevista en 2012)
  • Qualitat de la informació assistencial
  • Sistemes d'escolta activa de clients
  • Principals accions d'impuls a la qualitat

Impuls a les tecnologies de la comunicació

En 2011 hem pogut constatar un elevat ús de la instal·lació Wi-Fi, que permet a pacients i acompanyants accedir a Internet.

La nostra pàgina web va obtenir el 2010 el guardó de “Los favoritos en la red”. Mantenir un lloc destacat entre els primers suposa crear una personalitat pròpia a la xarxa, ser pioners als serveis oferts i una constant actualització de continguts.

Les principals accions portades a terme han estat:

  • Millorar la gestió administrativa mitjançant un sistema de cita en línia per a facilitar la concertació de la consulta.
  • Creació de blogs de diferents especialitats d'interès (oncologia, coloproctologia, trastorns del son) que permeten una major presència a la web dels nostres professionals i serveis.

Sumant serveis

En les especialitats quirúrgiques, l'acreditació dels professionals que s'adhereixen a la nostra clínica és constant, amb 66 nous col·laboradors el 2011. Pel que fa a les especialitats mèdiques, aquest any s'ha incorporat un servei d'al·lergologia que, amb la seva ubicació a la clínica, facilita l'atenció de possibles complicacions a les proves realitzades als pacients amb malalties al·lèrgiques.

Cerca el teu especialista

Per cognom

Urgències 24 hores

Accés: cantonada carrers Escorial i Martí.

Telèfon: 93 285 07 77

Premi Avedis Donabedian 2009
Premi Avedis Donabedian 2009 al millor web d'una institució sanitària o social per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
Premi Diario Médico 2010. III edició premis Los favoritos en la red
Premi Diario Médico 2010
III edició premis "Los favoritos en la red"
a la categoria Mèdics, millor web d'hospitals per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
85 aniversari 1924 - 2009