Clínica Ntra. Sra. Del Remei

C/Escorial, 148 08024 BARCELONA 932 850 010

Qualitat

Els nostres pacients ens posen un excel·lent.
El 2013, la satisfacció global mitjana dels nostres usuaris fou un 9,01.

L'esforç permanent d'inversió, les accions formatives i la promoció de reunions entre el personal i els responsables d'àrea s'han traduït en una millora en el servei que s'adverteix en les ràtios de satisfacció dels nostres clients.

El repte per al 2014-2015 és mantenir els nivells actuals de servei i qualitat. Un objectiu difícil si prenem en consideració els nivells de partida, i relativament senzill si considerem la professionalitat i el tracte humà que aporten les persones que treballen o col·laboren amb la nostra organització.

Indicadors de qualitat
Qualitat percebuda per dimensions2013
Ingrés95,2%
Tracte97,3%
Intimitat i privacitat
98,3%
Informació a l'usuari95,5%
Atenció sanitària 95,0%
Coordinació i comunicació de l'equip93,9%
Menjar78,4%
Confort i hoteleria
91,9%
Atenció espiritual94,9%
Compliment de la missió95,6%
Fidelització94,7%

Pla de qualitat

Un dels pilars fonamentals dels objectius estratègics de la línica són els que conformen el Pla de qualitat. L’eix principal d’aquest pla és donar compliment als estàndards inclosos en el model d’acreditació de centres d’atenció hospitalària d’aguts del Departament de Salut.

Al llarg de l’any 2013, s’han mantingut reunions amb els diferents responsables de cadascuna de les àrees del centre per progressar en el compliment d’aquests estàndards.

Durant la segona meitat de l’any es va aprovar la modificació i ampliació, de manera substancial, dels estàndards essencials. És per això que caldrà continuar treballant durant l’any 2014 perquè la Clínica del Remei pugui renovar l’acreditació l’any 2015. Seguint el Pla estratègic, s’ha treballat en el sistema d’escolta activa. En aquest sentit, cal destacar la posada en marxa d’una enquesta a través de la qual els col·laboradors mèdics fan una valoració de diferents àrees del centre. El 2014 també s’han revisat i consolidat els diferents grups de treball.

A més, s’han iniciat les reunions entre centres per desenvolupar els indicadors de qualitat que conformaran el quadre de comandament de qualitat dels diferents centres de l’Institut.

Accions vinculades a la promoció de la qualitat

L'any 2013 la Unitat de Cures Intensives ha continuat desplegant diverses intervencions per a la prevenció de les bacterièmies (Programa Bacterièmia Zero) i s’han potenciat les activitats de prevenció específiques del Programa Pneumònia Zero.

Gràcies a aquestes mesures, s’ha minimitzat el risc i la morbiditat de les pràctiques assistencials a l’UCI, de manera que s’ha millorat la seguretat dels pacients atesos en aquest àmbit.

D’altra banda, el Servei de Medicina Interna ha elaborat un protocol per unificar els tractaments per a pacients diabètics, amb la introducció d’unes pautes d’insulina que consideren les diferents situacions clíniques de cada pacient.

Cerca el teu especialista

Per cognom

Urgències 24 hores

Accés: cantonada carrers Escorial i Martí.

Telèfon: 93 285 07 77

Premi Avedis Donabedian 2009
Premi Avedis Donabedian 2009 al millor web d'una institució sanitària o social per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
Premi Diario Médico 2010. III edició premis Los favoritos en la red
Premi Diario Médico 2010
III edició premis "Los favoritos en la red"
a la categoria Mèdics, millor web d'hospitals per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
85 aniversari 1924 - 2009