Clínica Ntra. Sra. Del Remei

C/Escorial, 148 08024 BARCELONA 932 850 010

Avís legal

Informació jurídica

Instituto de Religiosas de San José de Gerona, IRSJG, amb domicili a l'Av. de la Moncloa, 7 de Madrid amb CIF nº Q-2800368-I i inscrita al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el núm. 606 de la Secció Especial, Grup B, (Nº 606 - SE/B) i els seus Centres Assistencials:

  • Clínica Ntra. Sra. Del Remei, Carrer Escorial, 148 de Barcelona.
  • Clínica Santa Elena, Carrer La Granja, 8 de Madrid.
  • Clínica Salus Infirmorum,  Pg. Mn. Lluís Constans, 130 Banyoles (Girona)
  • Residència Nazaret, Av. Costa Brava, 92 de Malgrat de Mar (Barcelona)
  • Residència Ntra. Sra. Del Tura, Pg. Bisbe Gillament, 5 d'Olot (Girona)
  • Centre Geriàtric Maria Gay, Carrer Portal Nou, 12 de Girona.

Sol·liciti la informació que desitgi a secretaria.general@irsjg.org

Missió

La missió de l'Instituto de Religiosas de San José de Gerona i els seus Centres Assistencials és prestar una atenció integral a les persones amb necessitats d'assistència social i sanitària, principalment d'aquelles que es troben en situació de desamparament alleujant el dolor i sembrant la pau. S'entén per atenció integral, l'assistència bio-psico-social i espiritual, adaptada als diferents entorns en què desenvolupen la seva tasca en els centres de l'Institut. Així mateix, s'entén per situació de desamparament, aquella en què, necessitant les persones atenció assistencial o en els casos de pluripatologia, propis de les edats avançades, aquestes no disposen, per si mateix, dels mitjans o recursos necessaris per fer front a la seva situació i/o aliviar la seva dolença.

Els Centres Assistencials de l'Instituto hauran de generar els recursos suficients per al seu autofinançament i contribuir a més, amb l'Obra Social de l'Institut, al desenvolupament de la seva tasca en entorns deprimits, de baixa cobertura social i recursos escassos.

Cerca el teu especialista

Per cognom

Urgències 24 hores

Accés: cantonada carrers Escorial i Martí.

Telèfon: 93 285 07 77

Premi Avedis Donabedian 2009
Premi Avedis Donabedian 2009 al millor web d'una institució sanitària o social per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
Premi Diario Médico 2010. III edició premis Los favoritos en la red
Premi Diario Médico 2010
III edició premis "Los favoritos en la red"
a la categoria Mèdics, millor web d'hospitals per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
85 aniversari 1924 - 2009