Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Bloc 1 Consultes externes

El mòdul de consultes externes de l’edifici del Passeig d’Amunt 12 està ubicat a la planta baixa d’aquest i està conformat per 6 consultoris.

Mapa accés Bloc 1 consultoris especialitats
  1. Mòdul de consultes
    Passeig d’Amunt n. 12 Planta baixa
  2. Accés principal Clínica
    C/Escorial n. 148
Telèfon
932 850 736

Especialistes

Cirurgia oral i màxil·lofacial

Medicina General

Neurofisiologia Clínica

Oftalmologia

Ets un especialista?

Consulta les condicions dels nostres consultoris

Informa't

Accessos directes