Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Bloc 3 Consultes externes

El mòdul de consultes de l'edifici d'Escorial 171 ocupa 3 de les 4 plantes del mateix i es troba dos carrers per sobre de la Clínica Ntra. Sra. del Remei. 

Bloc 3 Consultes externes
  1. Mòdul de consultes
    C/ Escorial n. 171
  2. Accés principal Clínica
    C/Escorial núm. 48
Telèfon
932 854 230

Especialistes

Àrea de pediatria

Braquiteràpia

Cirurgia general i digestiva

Cirurgia vascular i angiologia

Ginecologia - Ginecología láser

Litotrípsia

Nefrologia

Ortopèdia i traumatologia

Psicologia

Urologia

Ets un especialista?

Consulta les condicions dels nostres consultoris

Informa't

Accessos directes