Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Ginecologia - Unitat d'Histeroscòpia

Informació general

Unitat d'Histeroscòpia Diagnòstica i Quirúrgica Avançada

La histeroscòpia és un mètode diagnòstic i terapèutic quirúrgic que s'efectua ambulatòriament mitjançant anestèsia local, sedació o intradural.

Consisteix a examinar l'aparell genital vagino-intrauterí a través d'un instrument anomenat histeroscopi. Aquest instrument unit a una càmera, ens permet visualitzar la vagina, el cèrvix, el canal cervical i els orificis de les trompes uterines per poder valorar a temps l'existència i tractament de possibles patologies.

Actualment estem aplicant noves tecnologies dins de la histeroscòpia per facilitar el nostre treball i l'experiència de la pacient.

Amb l'aparició de recents histeroscopis més ergonòmics, amb menys diàmetre, amb aplicació de resecció bipolar (colibri) i utilitzant solució glucosalina facilitem el mètode, disminuint el temps en quirúrgic i millorant la recuperació. Així mateix es poden extirpar pòlips i miomes endocavitaris amb el mateix sistema o amb morcelador.

¿Per quin tipus de cirurgia s'utilitza l’Histeroscopi?

  • Miomectomia: Extirpació de miomes endocavitaris submucosos, que condicionen la qualitat vital de la pacient per les seves metrorràgies i anèmia.
  • Polipectomies: Extirpació de pòlips que generen canvis funcionals amb la regla.
  • Resecció de Septes: Malformacions endocavitàries que dificulten la possibilitat d'embaràs.
  • Resecció Endometrial: Estudi endometrial diagnòstic de càncer d'endometri i d'esterilitat.
  • Col·locació d'Esure per a tractaments d'esterilitat (hidrosalpinx) etc.

 

Modificat per darrer cop: 
30/07/2020

Accessos directes