Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

Urgències: 932 850 777

Podologia

INFORMACIÓ GENERAL

Com podòlegs, professionals de la sanitat, promovem la salut dels pacients en general i la cura dels peus en particular, és una funció bàsica que ha de regir l'activitat diària, i que no hem de perdre de vista, independentment de l'edat o condició d'aquells que siguin eventualment objecte dels nostres tractaments.

Aquesta atenció ens marcarà la necessitat de desenvolupar la nostra activitat en diferents àmbits  tots ells encaminats a potenciar la cura dels peus.

  • Ortopodològia
  • Quiropòdia
  • Peu de risc o peu diabètic
  • Àmbit quirúrgic

Cal destacar que factors com l'edat o l'estrat social determinen d'inici la relació entre pacient i podòleg. Com no, el tipus de calçat, l'activitat laboral o de lleure condicionaran diferents nivells d'atenció sanitària derivats de les diferents patologies generades per aquests factors, i que habitualment no excediran d'una visita a l'any.

La possibilitat d'incidir en les patologies més freqüents ens permet també, de manera molt clara, potenciar el nostre objectiu com a professionals, en resoldre aquelles malalties que per la seva elevada freqüència afecten a un nombre major de pacients, com són dolor, ferides, úlceres ...

Un cop tenim la informació corresponent a la incidència de les patologies i la seva freqüència, la seva afectació a diferents grups de població, la resposta que potser de manera diferencial donen a aquestes, ens permetrà elaborar uns indicadors que poden ajudar a millorar la nostra resposta com professionals davant dels pacients i proposar mesures que contribueixin a la cura dels peus.

Modificat per darrer cop: 
05/11/2020

Accessos directes