Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Proves funcionals respiratòries

Informació general

Actualment les malalties respiratòries són un dels principals problemes de salut. L'asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), les infeccions respiratòries i el càncer de pulmó, entre d'altres, motiven un important nombre de consultes ambulatòries i ingressos hospitalaris.

La Clínica Ntra. Sra. del Remei compta amb àrees de Diagnòstic per Imatge, Espirometries, Broncoscòpies, Servei d'Urgències, Hospitalització i Consulta Externa que permeten l'adequat maneig assistencial dels pacients amb malalties respiratòries agudes i cròniques.

A partir de novembre de 2017, a la Clínica Ntra. Sra. del Remei a instàncies del Dr. Federico Gómez Yerón, s'inicia l'activitat del Laboratori de Proves Funcionals Respiratòries.

El Laboratori compta amb moderns equips de diagnòstic que amplien l'oferta d'estudi i diagnòstic actual, permetent abordar amb més precisió el maneig de la patologia respiratòria en el centre.

TELÈFON PROGRAMACIÓ PROVES RESPIRATORIES: 932 850 736

Àrea de Pneumologia

Asma al·lèrgica
Asma per exercici
Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)
Malalties vasculars / Tromboembolismo Pulmonar
Pneumopaties cròniques
Pneumopaties infeccioses / Bronquièctasis
Fibrosi Pulmonar
Trastorns respiratoris del son
Tabaquisme
Respiració disfuncional
Viatges en Avió
Broncoscòpies
Consulta Externa
Hospitalització

Laboratori de Proves Funcionals Respiratòries

Espirometria / Prova broncodilatadora (adults i nens)
Volums pulmonars (adults i nens)
Test de Difusió de monòxid de carboni (DLCO) (adults i nens)
Proves de provocació bronquial amb Metacolina i Manitol (adults i nens)
Valoració Pre-Operatòria de Cirurgia toràcica o Cirurgia general
Proves d'oxigenació i oxigenoteràpia
Valoració de Vols en Avió
Força muscular respiratòria i tolerància a l'exercici
Patrons respiratoris / Respiració disfuncional
Estudi de marcadors inflamatoris en l'Esput Induït

Equips

• Espiròmetre PORTATIL Model EASYONE Diagnostic

Permet fer proves de FVC, FEV1 i MVV. Pantalla que permet visualitzar ràpidament els resultats. Reuneix les recomanacions ATS per espirometria diagnòstica.
 

• EQUIP DE PROVES FUNCIONS COMPLETES Model EASYONE Pro®

Permet realitzar DLCO, volums pulmonars, espirometria, compta amb programari per a proves de broncoprovocació.

EASYONE Pro® proporciona una manera eficient i precisa d'estudi funcional respiratori en una gran varietat d'entorns. Funcionament amb la tecnologia TrueFlow ™ i TrueCheck ™. Elimina tots els potencials errors, és àgil i no necessita Body Box.

Tecnologia calibration-free TrueFlow ™. Extremadament robust i precís sense necessitat de calibratge gràcies a la tecnologia TrueFlow ™. Control de qualitat automàtica mitjançant la tecnologia TrueCheck ™

TrueCheck ™ assegura que la maniobra d'DLCO és precisa i validada sense calibration ni temps d'escalfament.

• Sistema de broncoprovocació AeroEclipse II (BAN) pel mètode de respiració a volum corrent amb Provocholine ®.

Modificat per darrer cop: 
19/03/2018

Accessos directes