Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Servei de Proves funcionals respiratòries

Informació general

Actualment les malalties respiratòries són un dels principals problemes de salut. L'asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), les infeccions respiratòries i el càncer de pulmó, entre d'altres, motiven un important nombre de consultes ambulatòries i ingressos hospitalaris.

La Clínica Ntra. Sra. del Remei compta amb àrees de Diagnòstic per Imatge, Espirometries, Broncoscòpies, Servei d'Urgències, Hospitalització i Consulta Externa que permeten l'adequat maneig assistencial dels pacients amb malalties respiratòries agudes i cròniques.

A la Clínica Ntra. Sra. del Remei el Dr. Federico Gómez Yerón duu a terme l'activitat del Laboratori de Proves Funcionals Respiratòries.

El Laboratori compta amb moderns equips de diagnòstic que amplien l'oferta d'estudi i diagnòstic actual, permetent abordar amb més precisió el maneig de la patologia respiratòria en el centre.

Àrea de Pneumologia

Asma al·lèrgica
Asma per exercici
Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)
Malalties vasculars / Tromboembolismo Pulmonar
Pneumopaties cròniques
Pneumopaties infeccioses / Bronquièctasis
Fibrosi Pulmonar
Trastorns respiratoris del son
Tabaquisme
Respiració disfuncional
Viatges en Avió
Broncoscòpies
Consulta Externa
Hospitalització

Laboratori de Proves Funcionals Respiratòries

Espirometria / Prova broncodilatadora (adults i nens)
Volums pulmonars (adults i nens)
Test de Difusió de monòxid de carboni (DLCO) (adults i nens)
Proves de provocació bronquial amb Metacolina i Manitol (adults i nens)
Valoració Pre-Operatòria de Cirurgia toràcica o Cirurgia general
Proves d'oxigenació i oxigenoteràpia
Valoració de Vols en Avió
Força muscular respiratòria i tolerància a l'exercici
Patrons respiratoris / Respiració disfuncional
Estudi de marcadors inflamatoris en l'Esput Induït

Equips

• Espiròmetre PORTATIL Model EASYONE Diagnostic

Permet fer proves de FVC, FEV1 i MVV. Pantalla que permet visualitzar ràpidament els resultats. Reuneix les recomanacions ATS per espirometria diagnòstica.
 

• EQUIP DE PROVES FUNCIONS COMPLETES Model EASYONE Pro®

Permet realitzar DLCO, volums pulmonars, espirometria, compta amb programari per a proves de broncoprovocació.

EASYONE Pro® proporciona una manera eficient i precisa d'estudi funcional respiratori en una gran varietat d'entorns. Funcionament amb la tecnologia TrueFlow ™ i TrueCheck ™. Elimina tots els potencials errors, és àgil i no necessita Body Box.

Tecnologia calibration-free TrueFlow ™. Extremadament robust i precís sense necessitat de calibratge gràcies a la tecnologia TrueFlow ™. Control de qualitat automàtica mitjançant la tecnologia TrueCheck ™

TrueCheck ™ assegura que la maniobra d'DLCO és precisa i validada sense calibration ni temps d'escalfament.

• Sistema de broncoprovocació AeroEclipse II (BAN) pel mètode de respiració a volum corrent amb Provocholine ®.

Modificat per darrer cop: 
22/03/2021

Accessos directes