Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Trastorns del son

Informació General

Amb més de 20 anys d'experiència en trastorns del son, el nostre objectiu és diagnosticar bé per tractar millor.

La Unitat de trastorns del son està dirigida pel Dr. Roberto Cilveti Portillo, psicòleg especialitzat en aquest camp. En la seva consulta, diagnostica i tracta tot tipus d'alteracions del son, tant d'etiologia fisiològica com psicològica, d'acord amb els últims protocols terapèutics, mitjançant tractament farmacològic o psicoeducatiu alternativament, en pacients adults o pediàtrics.

El tractament és individualitzat i combinat.

Els trastorns que abordem són:

 • Síndrome d'apnea-hipopnea del son en adults i en nens.
 • Insomni.
 • Síndrome de cames inquietes i trastorn del son per moviments periòdics de les extremitats (mioclonus nocturn).
 • Parasòmnies infantils (somnambulisme, terrors nocturns, enuresi).
 • Trastorns del son en nens amb malformacions craniofacials, neuromusculars o síndromes metabòlics.
 • Altres: narcolèpsia, síndromes convulsius, síndrome de mort sobtada del lactant.
 • Prevenció del risc cardiovascular, obesitat i síndrome metabòlica en pacients de risc (adolescents, diabètics, cardiòpates).
 • Tractament i seguiment dels trastorns del son secundaris a malalties mèdiques (asma, fibromiàlgia, sdr. Fatiga crònica) o psiquiatritas (sdr. Ansiosos-depressius, trastorns obsessius).

Procediments diagnòstics

 • Avaluació mèdica, neuropsicològica i psicopatològica.
 • Exploracions complementàries: Polisomnografia i poligrafia cardiorespiratòria nocturnes: Síndrome d'apnea-hipopnea de la son, somnolència diürna excessiva.
 • Test de latències múltiples del son.
 • Registres de vídeo en el cribratge de la síndrome d'apnea-hipopnea de la son infantil, episodis paroxístics nocturns.
 • Diagnòstic diferencial dels trastorns del son (tipus d'insomnis, insomnis secundaris, síndromes d'ofec nocturns).

Articles Relacionats

Article "En busca del son reparador, diagnosticar bé, per tractar millor"

Article " Conseqüències de l’insomni infantil i algunes causes evitables"

Entrevista "Respira de BTV entrevista al Doctor Cilveti"

 

Modificat per darrer cop: 
15/03/2018

Accessos directes