Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Dr. Pellice Vilalta, Carlos

Dr. Pellice Vilalta, Carlos

Núm. col·legiat: 
15256
Urologia

Curriculum vitae

Formació i trajectòria

Carles Pellicé i Vilalta va néixer a Barcelona el dia 14 de setembre de 1956.

Estudis universitaris realitzats a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Llicenciatura amb la qualificació de “Excel·lent” al 1980 i Doctorat amb “Cum Laude, per unanimitat” al 1990.

Alumne Intern de Terapèutica Física al Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i Alumne Intern de Traumatologia i Cirurgia de Urgències al Centre Quirúrgic de Urgències de Barcelona.

Col·legiat al Col·legi de Metges de Barcelona des del juliol del 1980 (CoMB: 15256)

Formació especialitzada, realitzada en qualitat de Metge Intern Resident – MIR en la Càtedra i Departament de Urologia i Unitat de Trasplantament Renal del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. (Professor Gil-Vernet / HCP:1982–1986)

Uròleg deI ICS sota règim d’interinitat a Mataró (1987), Cerdanyola-Ripollet (1987 – 1988), Granollers (1987 – 1997), Sant Boi del Llobregat (1989) i Barcelona (2008 – 2019). Uròleg de MUTUAM a Badalona (1999 – 2013) i Barcelona (1992 –2015). Uròleg del PAMEM a Barcelona (1987 – 2017). Uròleg Consultor de la Policlínica del Vallès – Fundació Privada de Granollers (Barcelona) (1987 – 2005).

En la actualitat realitza les tasques assistencials a la ciutat de Barcelona.

Metge Adjunt de Urologia del Hospital Universitari del Sagrat Cor.

Uròleg amb Despatx Professional Privat als Consultoris de la Clínica de Nostra Senyora del Remei.

Des del any 2005 col·labora amb el Servei de Responsabilitat Professional del CoMB, en la defensa jurídica de casos por presumpta mala praxi urològica.

Entre altres aportacions, es autor i/o co-autor de 183 articles (17 en premsa mèdica estrangera) i de 326 comunicacions (38 en congressos internacionals).

Premio Enrique Pérez Castro: XIVª Edición al 1991 y XXVª Edición al 2002. Diploma de L’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques – Albarrán al 1997 i 2012. Titular del Béniqué de Plata, màxim honor i dignitat que atorga la Societat Catalana d’Urologia al 2012. Pin d’Argent, en reconeixement a la seva tasca en la Societat Catalana d’Urologia al 2019.

Membre de cinc societats mèdiques (Una internacional), con càrrecs en Junta Directiva en dues d’elles i integrant del directori de cinc revistes científiques (Dues en l’àmbit internacional).

(Desembre 2019)

Accessos directes