Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Dr. Sierra Gil, Enrique

Dr. Sierra Gil, Enrique

Núm. col·legiat: 
5291
Cirurgia General i Digestiva

Curriculum vitae

Formació

- Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1962-1968).

- Llicenciatura amb Excel·lent. Facultat de Medicina de la  Universitat Central de Barcelona.

- Doctor en Medicina i Cirurgia. Apte cum Laude, juny 1987.  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona

- Especialista en Cirurgia General en 1971 i en Aparell Digestiu i Cirurgia de l'Aparell Digestiu en 1972 per la Universitat Central de Barcelona, Facultat de Medicina.

- Idiomes:  Català, Inglés i francès escrit i parlat nivell mitjà. Coneixements d'alemany.

Trajectòria

- Especialista  en Medicina d'Empresa des de juny de 1971.

- Metge Intern per oposició d'Urgències. Hospital Clínic de  Barcelona 1969 a 1972. Metge Adjunt de Cirurgia Toràcica per Concurs. Hospital Clínic de Barcelona, juny a octubre   de 1972.

- Metge Adjunt  per Concurs  Nacional  del Servei de Cirurgia General   i Digestiva de l'Hospital Prínceps d'Espanya. Ciutat Sanitària de Bellvitge de la Seguretat Social.  Novembre de 1972 a 7 d'agost de 1988.

- Cap de Servei de Cirurgia General de l'Hospital de Viladecans (grup I.C.S.), per  Concurs Oposició Nacional des de 8 d'agost de 1988 fins a 31 d'agost de 1996. Creació allí en 1990 de la primera Unitat Multidisciplinària de Cirurgia sense Ingrés de l'I. Español. En excedència voluntària a partir de setembre de 1996.

- Director Mèdic i Cirurgià.  Clínica de Ntra. Sra. del Remei. Julio de 1996 a desembre  2002.

- Creació la Unitat de cirurgia sense ingrés privada multidisciplinària en 1997.

- Director Assistencial de C.I.M.A. (Centre Internacional de Medicina Avançada) des de gener  2003 a Desembre de 2005

- Cirurgià Especialista en l'Àmbit de l'Atenció Primària després de sol·licitar al febrer de 2006 la reincorporació a l'activitat assistencial del S.C.S.. des de  2 de maig de 2006 a abril 2010.                       

- Diplomat en Gestió Clínica per EADA - Barcelona. Curs de "Gestió per a Caps de Servei". Gener a juny de 1996.

- Professor Encarregat de Cirurgia. Facultat de Medicina de la Universitat Central de Barcelona.   

- Unitat Docent de l'Hospital "Prínceps d'Espanya". Cursos 1976 a 1982.

- Treballs escrits, Ponències, Taules Rodones, Col·laboració en  Capítols de Llibres, assistència  anual a Congressos Nacionals  i Internacionals de Cirurgia.

- Cirurgià de  Entitats de Segur Lliure. Ofimàtica com a usuari. Multimèdia . avançat.         

- Cirurgià Cap de la Plaça de Toros Monumental de Barcelona des d'abril 2006. Cir.Colab.des de 1991

- Director de Serveis Mèdics del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.  Juny2006-Abr.2007.

- Director  d'I.A.P.A. (institut avançat de patologia abdominal) en Cl. Remei, des d'octubre 2006.

- Cirurgià Col·laborador de la Clínica del Remei des de 1996 i del Centri Quirurgic Maresme. (Mataró) des d'agost de 2010.

- Director coordinador de Revisions Mèdiques d'Alta Resolució  IAPA - PLUS en la Clínica del Remei.

Accessos directes