Teléfono de Urgencias Generales: 932 850 777

" A partir dels 60, 65 anys podem tenir lapsus de memòria, això pot passar, no és demència."

26/03/2018
El Dr. Roussos, ens parla sobre la demència al programa Vademecum, de Ràdio Estel

Què és la demència?

La demència és un conjunt de símptomes que es donen quan s’afecta una sèrie de funcions cognitives del cervell de la persona humana. Per exemple si afecta a la memòria,  o a la execució d’actes diaris..

Quines són les característiques de la malaltia?

Depenent de quina funció cognitiva s’afecta, tenim una sèrie de simptomatologies. Per exemple pot afectar a la memòria ( lapsus, no recordar el que anàvem a fer o el que acabem a fer) o podem tenir problemes de llenguatge, no trobar la paraula per dir un objecte o no recordar fer activitats diàries.

Què la provoca?

Té varies causes , trobem causes de tipus genètic (famílies que poden anar heretant), ambientals, factors que afecten la circulació del cervells (malalties neurovasculars).

Bàsicament tenim malalties neurodegeneratives que son les que acaben donant la demència.  Aquestes malalties poden ser el malalties cerebrovasculars, Parkinson, degeneració frontotemporal.. però en un 70% de les demències la produeix la malaltia d’Alzheimer.

Solem confondre demència i Alzheimer?

La demència és la més predominant, hi ha una confusió entre aquests dos termes. L’Alzheimer produeix demències, però no totes les demències son Alzheimer. Tenim altres causes com hem dit abans.

Quins són els senyals que ens alerten que una persona comença a patir demència?

La demència pot donar uns símptomes que al principi es poden confondre amb coses que passen per la edat. A partir dels 60, 65 anys podem tenir lapsus de memòria, això pot passar, no es demència.

Quan aquests símptomes son molt freqüents, es repeteixen molt en el temps, quan pregunten: “ Què acabo de fer?” o va a un lloc i pregunta “ No sé per què he vingut” si convindria una consulta al neuròleg.

Una persona se'n adona que comença a patir un problema d’aquestes característiques?

La malaltia d’Alzheimer podem distingir 3 fases: La lleu, símptomes d’alarma, la fase moderada, el pacient inclòs s’adona que li passen coses i pot tenir una reacció depressiva davant aquesta situació, i la fase greu en la que ja no es tant conscient.

Té solució o és pot afavorir el retard de la malaltia? 

La demència tipus Alzheimer no té solució, té tractament per alentir com a mínim el curs de la malaltia.

Quines conseqüències te a curt, mitjà i llarg termini?

La demència i les malalties que la produeixen son neurodegeneratives, es a dir, que la malaltia va afectant una sèrie de neurones en el cervell,  zones que van morint i això produeix símptomes.

Conseqüències tipus emocional, tant el pacient com el entorn familiar i també un  cost econòmic, per la pèrdua d’autonomia i la necessitat que això crea.

Accesos directos