Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgencias: 932 850 777

"Quan la porta d'urgències s'obre, tota la clínica es posa a disposició del pacient"

17/02/2017
Entrevista al Dr. Pujol, cap del servei d'urgències de la Clínica del Remei

De què parlem quan parlem d’urgència mèdica?

La definició d’urgència pot ser múltiple i variada, podríem dir que una urgència és quan hi ha una percepció de pèrdua de salut d’una forma sobtada. Si aquesta pèrdua de salut afecta a algun òrgan dels que considerem vitals ( òrgans respiratoris o neurològics) la percepció de la necessitat d’atenció urgent és més important. Després existeix la urgència traumatologia, que és més evident.

Quines son les urgències que més us trobeu en aquest tipus de servei?

Les nostres urgències son generals, atenem patologies de qualsevol especialitat: Pediatria, Ginecologia, Urgències mèdiques, Urgències quirúrgiques, Urgències traumatològiques. El dia a dia es molt variat. En segons quines èpoques si ha un predomini d’algunes patologies, en aquesta època la patologia respiratòria es més prevalent.

Els afectats per casos de grip que s’acumulen cada hivern han d’anar directament a urgències?

En principi si son persones sanes sense cap patologia associada i un mateix idèntica que està començant un procés gripal, el correcte seria anar a la nostra Àrea de Salut o metge de capçalera.

En canvi, en persones d’edats avançades o amb patologies associades al sistema respiratori, com pacients amb bronquitis crònica, si son més susceptibles d’entrar al servei d’urgències. La resta de pacients , en principi i si no hi ha símptomes d’alarma poden ser valorats en el seu metge de capçalera o en el seu cap.

És millor passar per el CAP per tal d’evitar aglomeracions i cues en el servei?

Això depèn de la percepció de cadascú, si la sent com a greu a d’anar al servei d’urgències, si no la percep com a tant greu pot anar al metge de capçalera.

De la mateixa manera, quan ha de ser necessari fer ús del servei d’ambulàncies?

Quan la patologia presumiblement sigui greu o quan hi hagi necessitat d’un suport medicalitzat. Per exemple, una persona q s’està ofegant és millor que vagi amb una ambulància dotada amb oxigen que no amb un vehicle particular, o una persona que ha patit un accident a la carretera, es millor esperar a la ambulància perquè aquell pacient es traslladi amb les millors condicions possibles. El que impera es el sentit comú 

La majoria de casos és resolen en el mateix moment d’ingressar al servei d’urgència?

L’índex d’ingrés dels pacients que atenem al nostre centre es un 10%, només un 10% dels pacients ingressen.

Resoldre les patologies en un 90% es un índex molt alt. Els serveis d’urgències son resolutius en un elevat numero de casos.

De què disposa l’equip d’urgències de la Clínica del Remei?

Tenim un equip humà molt qualificat i també evidentment una sèrie de mitjans tecnològics. Tot el suport del serveis centrals de la clínica (Radiologia, Laboratori, Especialitats, Unitat de Cures Intensives...) A part del que podem oferir al servei d’urgències, tot l’àmbit de la clínica es posa a disposició del pacient.

Per tant metges i infermeres de la clínica son del servei d’urgències també?

Metges i infermeres son personal de la clínica i el servei està dotat de professionals tan a nivell de l’àmbit mèdic, d'infermeria, a nivell administratiu, camillers, informàtics, equip de manteniment... La dotació per la dimensió del servei es la correcta.

Què recomanaria als usuaris per tal de donar un millor servei a urgències?

Que la gent sigui una mica conscient de quan s’ha d’anar al servei d’urgències quan es per iniciativa pròpia, anar a urgències quan realment s’escau, valorar sempre si una visita a l’àrea bàsica podria també resoldre el problema.

Quan el malalt ja està al servei d’urgències , al marge de la malaltia que tingui, ha  d’entendre que els professionals ja valoren qui es prioritari,  ja que hi han urgències que no es poden diferir.

Creu vostè que s’abusa del servei d’urgències?

Es difícil posar la frontera ja que hi han pacients que realment confonen la seva percepció de malaltia.

La nostra obligació és atendre a tot el que vingui i valorar-lo sabent discernir qui ha de tindre una atenció immediata. La gent ha de saber que els serveis d’urgències a vegades estan col·lapsats per aquest motiu.

Dr. Pujol Castells - Cap del Servei d'Urgències

Accesos directos