Analítiques - Laboratori d'anàlisis clíniques

Informació general

El Laboratori d'anàlisis clíniques està gestionat per Apa Laboratoris Clínics i ofereix, tant el servei propi de l'àmbit hospitalari, atenent a les sol·licituds de totes les especialitats del la Clínica, com servei ambulatori a pacients externs.

Està situat a planta 7ª.

La unitat d'Assistència Continuada (urgències), està disponible 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, i inclou també el Servei Transfusional.

Els pacients ambulatoris són atesos a les mateixes  instal·lacions del laboratori, tots els dies laborables de 8 hores a 20 hores i els dissabtes de 9 hores a 11 hores. Es disposa de concert amb la majoria de companyies asseguradores i no és necessària cita prèvia per les analítiques convencionals.

El centre està dotat de mitjans suficients per a la realització de totes les magnituds biològiques, tant urgents com rutinàries. A més, compta amb el recolzament de nou laboratoris de referència propis, que permeten donar cobertura i resposta a qualsevol necessitat en els següents àmbits:

  • Bioquímica Clínica
  • Citogenètica
  • Genètica Forense
  • Biologia i Genètica Mol·lecular
  • Hematologia
  • Immunologia i Radioinmunoanàlisi (Hormones i marcadors tumorals, serologia,........)
  • Microbiologia i Parasitologia
  • Toxicologia

Veure resultats anàlisis

 

Modificat per darrer cop: 
23/10/2017

Accessos directes