Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Els nostres valors i Ideari

Ideari dels Centres

L’Ideari dels Centres de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG), proposa un model de resposta a les necessitats actuals, des de la nostra peculiar manera d’acompanyar i cuidar les persones malaltes i la gent gran.

 

Valors dels Centres

La Declaració de Valors dels Centres de l'IRSJG és el resultat d'un treball i reflexió profunds en què s'han revisat i actualitzat els valors que ens identifiquen com a Centres de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona. 

Els quatre valors fonamentals de l'IRSJG formen part de tot el que fem i han de guiar el funcionament de la nostra institució. Aquests valors són Servei, Acollida, Respecte i Humilitat
 

Posem a la vostra disposició la versió digital de l'llibret de la Declaració de Valors dels Centres de l'IRSJG. Hi trobareu les accions i actituds que hem de desenvolupar en el nostre treball diari, sota el lema "Servir i vetllar" de la nostra fundadora Maria Gay Tibau.

 

Servei

Tenim cura de les persones, proporcionant una atenció integral, càlida i humana

Les conductes d’acord amb el valor del servei en els Centres de l’IRSJG són:

 1. Donar sempre un tracte personalitzat.
 2. Detectar, conèixer i satisfer les necessitats de les persones, sense generar expectatives falses.
 3. Ser resolutius atenent les necessitats amb promptitud i eficiència.
 4. Mantenir una actitud de disponibilitat total, especialment en els moments d’adversitat.
 5. Informar de forma clara i útil, de manera que s’entengui correctament.
 6. Comunicar sempre allò que anem a fer i com ho farem.
 7. Desenvolupar la nostra acció professional creant un ambient agradable i de cooperació, facilitant les relacions interdisciplinàries i el treball en equip.
 8. Mantenir el nivell adequat de competència i professionalitat mitjançant la formació contínua.
 9. Contribuir en la consecució de les metes, assumint les possibles situacions adverses.
 10. Considerar els suggeriments i les reclamacions com una oportunitat de millora.

Per viure millor el valor del servei, proposem posar en pràctica les virtuts següents: justícia, lleialtat i empatia.

Pots consultar les conductes que hem d'evitar en la Declaració de valors dels Centres de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

Acollida

Rebem i acompanyem amb calidesa i proximitat

Les conductes d’acord amb el valor de l’acollida en els Centres de l’IRSJG són:

 1. Tractar tothom amb amabilitat i proximitat . 
 2. Escoltar les persones de forma activa .  
 3. Demostrar interès, obertura i entrega envers els altres .  
 4. Afavorir la confiança de tothom que acudeixi a nosaltres amb comprensió i honestedat .  
 5. Proporcionar un ambient confortable que afavoreixi el reconeixement mutu .  
 6. Desenvolupar les nostres responsabilitats de forma íntegra i desinteressada .  
 7. Cuidar les persones del nostre entorn, especialment en moments de dificultat o de patiment . 

Per viure millor el valor de l’acollida, proposem posar en pràctica les virtuts següents: empatia, compromís, constància i entusiasme.

Pots consultar les conductes que hem d'evitar en la Declaració de valors dels Centres de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

Respecte

Valorem la persona, reconeixent la seva dignitat i tractant-la amb consideració

Les conductes d’acord amb el valor del respecte en els Centres de l’IRSJG són:

 1. Presentar-nos degudament la primera vegada que ens vegin.  
 2. Ser prudents en el nostre comportament, evitant comentaris inapropiats que puguin afectar tercers, utilitzant un vocabulari correcte i adequat, així com el to de veu apropiat per a cada circumstància.  
 3. No jutjar ni parlar malament de les persones que atenem, ni dels companys de feina. 
 4. Evitar situacions de murmuració, crítica o burla, ja que afecten negativament l’autoestima de les persones.  
 5. Acceptar i reconèixer la diversitat.  
 6. Ser especialment curosos en el maneig de la informació privada.  
 7. Establir relacions justes i equilibrades en la distribució del treball.  
 8. Ser un referent en matèria d’integritat per a les persones de l’entorn. 
 9. Ser considerats amb el treball i el temps de les altres persones. 

Per viure millor el valor del respecte, proposem posar en pràctica les virtuts següents: coherència i prudència

Pots consultar les conductes que hem d'evitar en la Declaració de valors dels Centres de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

Humilitat

Som persones assequibles, honestes i bondadoses

Les conductes d’acord amb el valor de la humilitat en els Centres de l’IRSJG són:

 1. Comportar-se, a cada moment, amb honestedat i educació.
 2. Ser assequibles per a tothom i mostrar-nos amb naturalitat.
 3. Mantenir sempre una relació propera i de qualitat.
 4. Saber disculpar-se i rectificar.
 5. Mostrar agraïment.
 6. Escoltar i valorar les opinions dels altres.
 7. Reconèixer les pròpies limitacions i ser comprensius amb les de les altres persones.
 8. Escoltar i respondre amb empatia.

Per viure millor el valor de la humilitat, proposem posar en pràctica les virtuts següents: senzillesa, honestedat i generositat.

Pots consultar les conductes que hem d'evitar en la Declaració de valors dels Centres de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

Accessos directes