Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Drets, deures i normes de la Clínica

Drets

 • Ser tractat amb el màxim respecte a la seva persona.
 • Disposar de la màxima confidencialitat en tot allò relacionat amb el seu procés.
 • Conèixer el nom i càrrec de las persones encarregades de la seva assistència.
 • Conèixer el procediment per exposar preguntes, queixes o suggeriments.
 • Tenir ple coneixement de la normativa del Centre en els aspectes que l'afecten.
 • Ser informat pel seu metge de tot allò relacionat amb el seu procés en un llenguatge clar.
 • Rebre. abans d'abandonar el Centre, un informe elaborat pel seu metge (Informe d'Alta), on hi constin els diagnòstics relacionats amb el seu ingrés, els tractaments i intervencions quirúrgiques efectuades, l'evolució clínica durant la seva estada, i les instruccions sobre el que haurà de fer a partir de l'alta.
 • Rebre assistència religiosa, aquells pacients que ho desitgin

Deures

 • Col·laborar en el compliment de les normes del Centre.
 • Tractar el personal sanitari amb el mateix respecte amb què espera ser atès.
 • Firmar l'Alta Voluntària en cas de no acceptar el tractament mèdic.
 • Utilitzar les vies de reclamació i suggeriments per mantenir un servei adequat.

Normes de la Clínica

Per oferir la millor atenció i comoditat, i garantir el compliment de les normatives sanitàries, us recordem que:

 • Silenci. És convenient mantenir el silenci tant com sigui possible i limitar el nombre d'acompanyants. Moderar el to de veu i de qualsevol mitjà audiovisual ajuda a respectar el descans dels pacients.
 • Flors i plantes. Es permet la presència de flors a les habitacions sempre que siguin tallades o es tracti de plantes d’hidrocultiu. Per motius d’higiene, i respectant les recomanacions de la OMS, no es permeten plantes amb terra.
 • Tabac. La legislació vigent (Llei 28/2005, de 26 de desembre) prohibeix fumar en tot el perímetre del Centre, sense cap excepció.
 • Aliments i begudes. Per motius d’higiène hospitalària es recomana no consumir aliments i begudes no inclosos a la dieta.
 • No absentar-se de l'habitació. El pacient no hauria d’absentar-se de l’habitació sense que el personal de la planta en tingui coneixement, perquè pot necessitar l’administració d’algun tractament o proves diagnòstiques.
 • Patinets i bicis plegables. Si s'accedeix a la clínica amb aquest tipus de vehicle, sempre ha de ser amb en el seu format més compacte/plegat.

Accessos directes