Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Noves Urgències

Urgències generals i pediàtriques

Atenció sanitària urgent i de qualitat, 24 h/365 dies l'any

El servei d’urgències compta amb equips mèdics de totes les especialitats, presencials i/o localitzables, i amb el suport dels serveis centrals de la Clínica, l'Àrea Quirúrgica, l'Àrea Obstètrica, la Unitat de Cures Intensives, la Unitat de Diagnòstic per la Imatge i el Laboratori.

 

Circuit de triatge optimitzat: detecció de nivell d'urgència i derivació inicial

Clínica del Remei ha optimitzat i actualitzat amb les darreres recomanacions mèdiques el seu sistema de triatge al nou servei d'urgències. El triatge és fonamental en l'atenció de les urgències mèdiques, ja que permet identificar i prioritzar els pacients segons la gravetat de la seva condició. Això garanteix que aquells que requereixen atenció immediata rebin l'atenció necessària de manera oportuna.

A més, el triatge ajuda a optimitzar els recursos disponibles, evitant la saturació dels serveis d'urgències i assegurant una atenció eficient per a tots els pacients. Finalment, el triatge també contribueix a la seguretat del pacient, ja que permet detectar ràpidament situacions de risc i prendre les mesures necessàries per evitar complicacions o deteriorament al seu estat de salut.

 

 

Telèfon Urgències Generals:   932 850 777

 

Urgències pediàtriques: Cuidem dels més petits, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any

A la Clínica Nostra Senyora del Remei de Barcelona comptem amb un servei d'urgències pediàtriques que complementa els serveis d'urgències generals i d'urgències ginecològiques i obstètriques.

Urgències a la vostra mida

  • Boxes i instal·lacions específiques per a nens i nenes
  • Informes d'urgència per al pediatre de la família
  • Concert amb les principals mútues de salut

Les emergències mèdiques (nens amb patologies potencialment greus) són ateses de manera immediata i, per tant, l'ordre d'arribada al Servei d'Urgències pot no coincidir amb l'ordre de visita, perquè aquest depèn de les prioritats mèdiques que presenten els pacients.

Assistència al nounat

La Clínica Nostra Senyora del Remei ofereix als obstetres que col·laboren amb la Clínica un servei reforçat d'atenció al nounat, amb un pediatre de guàrdia 24 hores que, conjuntament amb el ginecòleg i l'anestesista de guàrdia, garantitzen un millor suport a l'Àrea Maternoinfantil.

Aquest servei de pediatría, a través del neonatòleg responsable de l'Àrea, efectua la valoració diària dels bebès, i tambè ofereix un suport més intensiu als nounats que ho requereixin, per exemple amb risc sèptic, nadons nascuts a terme amb baix pes, amb ictericia o amb dificultat respiratòria lleu.

 

 

Modificat per darrer cop: 
22/04/2024

Accessos directes