Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Avís legal

Titularitat del web

En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, indiquem les següents dades:

L'empresa titular del domini web https://www.clinicaremei.org/ és la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI amb C.I.F. R-0800741A i domicili social al C/Escorial 148, 08024, Barcelona.

Informació sobre la resta d'enllaços continguts en el domini web i responsabilitat dels continguts

La CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir a través del seu web mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al web de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o utilitzar malament un vincle, tant en connectar-se al web de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI com en accedir a la informació d'altres webs des del web de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI.

La CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del lloc web de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI, donat que queda prohibida la seva inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI.

La CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI es reserva el dret a realitzar canvis al web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts oferts per la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI, així com els continguts bolcats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI, així com la seva traducció, adaptació, millora o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, en tant que tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferents pàgines web esmentades i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI o de tercers titulars d'aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents pàgines web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d'aquestes, també constitueixen una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI.

Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt i/o en l'anterior serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

Legislació aplicable

La legislació aplicable al present domini web de la CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI serà la llei espanyola.

Jurisdicció competent

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l'aplicació o interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Madrid, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció.

Dades de contacte

Persona de contacte: Delegat/ada de protecció de dades.
Adreça pràctica a efectes de notificacions: C/Escorial, 148, 08024, Barcelona.
Telèfon932 850 010.
Correu electrònic: proteccion.datos@clinicaremei.org.

Accessos directes