Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

Urgències: 932 850 777

Responsabilitat social

Obra de l'Institut

La Clínica Nostra Senyora del Remei contribueix, amb els recursos que genera, a la realització de l'Obra de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, al qual pertany.

Les Religioses de Sant Josep i la seva Obra són presents a diversos països d'Europa, Àfrica i Amèrica Llatina on, a més de l'assistència directa a la població, també duen a terme projectes per al desenvolupament i promoció de la salut, apadrinaments, enviaments de medicines i material sanitari, etc.

Clima laboral

Durant l'any 2017 s'ha treballat en la millora de la comunicación interna i s'ha donat continuïtat a les accions iniciades l'any anterior.

  • Com a tret diferencial, s'han continuat celebrant les dates més significatives de l'any per tal de fomentar la germanor en l'àmbit intern de la Clínica.
  • S'han continuat fomentant les reunions interdisciplinàries per millorar la comunicació interna.
  • Al final de l'any es va tornar a fer l'estudi de clima laboral.

Cal destacar que l'índex de participació d'aquest any ha estat bastant superior al d'anys anteriors i que s'ha constatat una millora en el resultat.

Formació i desenvolupament

Durant aquest any el personal de la Clínica del Remei s'ha continuat formant en aspectes rellevants per al bon funcionament del Centre com és el reciclatge professional a través de tallers i cursos, tant en tècniques sanitàries com en habilitats personals com ara l'assertivitat.

També s'ha fet una sessió per informar sobre les descripcions de llocs de treball per competències, les quals es preveuen treballar l'any 2018.

Les accions formatives corporatives han tingut un gran èxit d'assistència i una bona resposta per part dels alumnes. En total s'han impartit 22 accions formatives, amb 96 assistents i 879 hores lectives.

Sostenibilitat i medi ambient

Es continua portant a terme una gestió de residus molt acurada en cada una de les seves tipologies. L'esforç i el compromís de tots els empleats ha fet que es pugui reduir un altre any la quantitat de residus generats.

En la gestió de residus s'apliquen les mesures de seguretat necessàries per reduir-ne la generació i evitar accidents i contagis i, sobretot, per protegir
el medi ambient.

Cal destacar la instal·lació de plaques solars a l'edifici annex del carrer Martí i el passeig d'Amunt per a l'escalfament de l'aigua sanitària i aconseguir així un estalvi energètic significatiu.

Accessos directes