Qualitat

Els nostres pacients ens posen un excel·lent

El 2016, la satisfacció dels nostres usuaris en atenció sanitària fou d'un 9,1

L'esforç permanent d'inversió, les accions formatives i la promoció de reunions entre el personal i els responsables d'àrea s'han traduït en una millora en el servei que s'adverteix en les ràtios de satisfacció dels nostres pacients.

El repte per al 2016-2017 és mantenir o millorar els nivells actuals de servei i qualitat. Un objectiu difícil si prenem en consideració els nivells de partida, i relativament senzill si considerem la professionalitat i el tracte humà que aporten les persones que treballen o col·laboren amb la Clínica.

Indicadors de qualitat (puntuació sobre 10)
Qualitat percebuda per dimensions 2016
Atenció sanitària 9,5
Intimitat i privacitat 9,9
Tracte 9,7
Informació a l'usuari 9,6
Ingrés 9,6
Coordinació i comunicació de l'equip     9,4
Confort i hostaleria 9,2
Atenció espiritual 9,5
Menjar 8,3
Compliment de la missió 9,6
Fidelització 9,5

 

Pla de qualitat

Un dels pilars fonamentals dels objectius estratègics de la Clínica són els que conformen el Pla de qualitat. El seu eix principal és donar compliment als estàndards inclosos en el model d’acreditació de centres d’atenció hospitalària d’aguts del Departament de Salut.

Al llarg de l’any 2016, es van mantenir reunions amb els diferents responsables de cadascuna de les àrees del Centre per progressar en el compliment d’aquests estàndards.

Aquest any s'han recollit els resultats de les enquestes dels col·laboradors mèdics. Això permet treballar per millorar diferents aspectes de la nostra organització per augmentar el grau de satisfacció del nostre client intern.

També s'han establert els indicadors que conformen el quadre de comandament de qualitat deIs diferents centres de l'lnstitut de Religioses de Sant Josep de Girona.

Accions vinculades a la promoció de la qualitat

L'any 2015 la Unitat de Cures Intensives ha continuat desplegant diverses intervencions per a la prevenció de les bacterièmies (Programa Bacterièmia Zero) i s’han potenciat les activitats de prevenció específiques del Programa Pneumònia Zero.

Gràcies a aquestes mesures s’ha minimitzat el risc i la morbiditat de les pràctiques assistencials a l’UCI, millorant la seguretat dels pacients atesos en aquest àmbit.

D’altra banda, el Servei de Medicina Interna ha elaborat un protocol per unificar els tractaments per a pacients diabètics, amb la introducció d’unes pautes d’insulina que consideren les diferents situacions clíniques de cada pacient.

També durant l'any 2016 la Comissió de Formació Corporativa va realitzar una acció formativa, “ La calidad desde la calidez” impartida pel Dr. Oliva, director mèdic del centre i el Sr. Jesús Jorcano, expert en qualitat.

Va assistir tot el personal de la clínica i col·laboradors i forma part de la estratègia de gestió “Total Quality Managament”.

Acreditacions

Certificats i acreditacions

Premis i distincions

  • Premi Avedis Donabedian 2009
    Logotip premi Avedis Donabedian
  • Premi Diario Médico 2010 III edició premis "Los favoritos en la red" a la categoria Mèdics, millor web d'hospitals per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
    Logotip Premio Diario Médico

Accessos directes