Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Qualitat

Els nostres pacients ens posen un excel·lent

El 2019, la satisfacció dels nostres usuaris en atenció sanitària fou d'un 9,2

L'esforç permanent d'inversió, les accions formatives i la promoció de reunions entre el personal i els responsables d'àrea s'han traduït en una millora en el servei que s'adverteix en les ràtios de satisfacció dels nostres pacients.

El repte per al 2020-2021 és mantenir o millorar els nivells actuals de servei i qualitat. Un objectiu difícil si prenem en consideració els nivells de partida, i relativament senzill si considerem la professionalitat i el tracte humà que aporten les persones que treballen o col·laboren amb la Clínica.

Indicadors de qualitat (puntuació sobre 10)
Qualitat percebuda per dimensions 2019
Atenció sanitària 9,3
Intimitat i privacitat 9,8
Tracte 9,6
Informació a l'usuari 9,4
Ingrés 9,2
Coordinació i comunicació de l'equip     9,4
Confort i hostaleria 9,2
Atenció espiritual 9,6
Menjar 7,3
Compliment de la missió 9,4
Fidelització 9,2

 

Pla de qualitat

Un dels pilars fonamentals dels objectius estratègics de la Clínica són els que conformen el Pla de qualitat. El seu eix principal és donar compliment als estàndards inclosos en el model d’acreditació de centres d’atenció hospitalària d’aguts del Departament de Salut.

Al llarg de l’any 2019, es van mantenir reunions amb els diferents responsables de cadascuna de les àrees del Centre per progressar en el compliment d’aquests estàndards.

Aquest any s'han recollit els resultats de les enquestes dels col·laboradors mèdics. Això permet treballar per millorar diferents aspectes de la nostra organització per augmentar el grau de satisfacció del nostre client intern.

També s'han establert els indicadors que conformen el quadre de comandament de qualitat deIs diferents centres de l'lnstitut de Religioses de Sant Josep de Girona.

Incorporació de noves instal·lacions i nous equipaments

Hem fet una inversió important als equips de suport d'anestèsia i reanimació renovant utillatge i incorporant maquinaria, així com a la nostra unitat de cures intensives on estrenem dos nous respiradors d’última generació.

També al 2018 es van donar per finalitzades les obres de la primera planta del edifici central. Aquestes obres es troben dins del pla de modernització de la clínica i han permès crear un espai ampli i amb accessibilitat.  Destaquen la presència de noves unitats com la d'Endocrinologia i Nutrició,  la de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica de l'adult i infantil  i la de l'Aparell Digestiu i Cirurgia General Digestiva.

Acreditacions

Premis i distincions

  • Premi Avedis Donabedian 2009
    Logotip premi Avedis Donabedian
  • Premi Diario Médico 2010 III edició premis "Los favoritos en la red" a la categoria Mèdics, millor web d'hospitals per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
    Logotip Premio Diario Médico

Accessos directes