Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Qualitat

Els nostres pacients ens posen un excel·lent

El 2022, la satisfacció dels nostres usuaris en atenció sanitària fou d'un 9,2

L'esforç permanent d'inversió, les accions formatives i la promoció de reunions entre el personal i els responsables d'àrea s'han traduït en una millora en el servei que s'adverteix en les ràtios de satisfacció dels nostres pacients.

El repte per al 2021-2022 és mantenir o millorar els nivells actuals de servei i qualitat. Un objectiu difícil si prenem en consideració els nivells de partida, i relativament senzill si considerem la professionalitat i el tracte humà que aporten les persones que treballen o col·laboren amb la Clínica.

Indicadors de qualitat (puntuació sobre 10)
Qualitat percebuda per dimensions 2022
Atenció sanitària 9,3
Intimitat i privacitat 9,8
Tracte 9,6
Informació a l'usuari 9,4
Ingrés 9,2
Coordinació i comunicació de l'equip     9,4
Confort i hostaleria 9,2
Atenció espiritual 9,6
Menjar 7,3
Compliment de la missió 9,4
Fidelització 9,2

 

Politica de qualitat

La Política de Qualitat i Gestió de Riscos de la Clínica Nostra Senyora del Remei s’enquadra dins de la declaració de Missió, Visió i Valors de l’Institut Religioses Sant Josep de Girona, assumint els següents principis: 

Missió 

En consonància amb els altres Centres de l’IRSJG, la nostra missió és prestar una atenció integral a les persones amb necessitats d’assistència social i sanitària, buscant la seva màxima satisfacció i seguretat a totes les nostres activitats assistencials mitjançant un acurat tracte humà i professional.  

És determinant, per tant, el nostre compromís amb la qualitat i la satisfacció del nostre equip de professionals mitjançant la motivació personal i professional i l’establiment de canals de participació, formació i informació. 

Per això ens comprometem a treballar de manera eficaç i eficient, amb la gestió de la qualitat total i els riscos de seguretat dels nostres pacients, tenint com a fita permanent la millora continua. 

Visió 

Volem ser una organització sanitària excel·lent, reconeguda interna i externament, i orientada al pacient, els seus familiars i la resta de la societat. Per això, la nostra visió es ser considerats un centre de referència proper i de confiança que satisfaci les seves necessitats d’atenció integral qualificada, acollida, confortabilitat i el respecte a la dignitat de la persona. 

Volem aconseguir la millor eficàcia i eficiència amb la màxima satisfacció del nostre equip, y així, ser valorats pels nostres professionals i col·laboradors com una institució integradora on puguin sentir-se realitzats personal i professionalment. Per això volem promoure una organització amb equips de caràcter interdisciplinari i un estil participatiu, amb la finalitat de promoure la millora continua dels nostres serveis. 

Valors 

 • Basar el nostre funcionament en la gestió del coneixement acumulat, prestant especial atenció al respecte, l’acollida i l’escolta activa del pacient, i la pràctica mèdica basada en l’evidència. 

 • Donar un tracte humà, proper i personalitzat amb un compromís de responsabilitat i professionalitat a la feina. 

 • Promoure la formació continuada dels nostres professionals. 

 • Fomentar la cultura de seguretat del pacient i millorar el coneixement dels professionals sobre la gestió de riscos i les activitats de gestió de riscos a tota l’organització. 

 • Promoure la implantació de protocols per evitar la variabilitat de la nostra pràctica sanitària assistencial i avaluadora. 

 • Utilitzar de manera equitativa i eficient els recursos disponibles. 

 • Treballar en un entorn segur i saludable, amb respecte al medi ambient i amb la satisfacció i desenvolupament de totes les persones. 

 • Garantir el compliment de la normativa legal i altres requisits aplicables. 

 • Incorporar les millors pràctiques i experiències desenvolupades en el marc de les estratègies de qualitat marcades pel nostre sistema sanitari públic i privat i especialment les marcades per les autoritats competents. 

 • Definir els indicadors per avaluar i fer seguiment de les accions i el nivell de millora dels riscos identificats, així com revisar periòdicament el sistema de gestió del risc i la millora continua de la seva eficàcia. 

 • Fomentar la cultura de la notificació, anàlisi i seguiment dels efectes adversos o altres aspectes relacionats amb la seguretat del pacient, mantenint la confidencialitat. 

 

La Direcció de la Clínica Nostra Senyora del Remei assumeix la responsabilitat de desenvolupar i implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat i Gestió de Riscos de Seguretat del Pacient basat en les normes ISO 9001 y UNE 179003, adoptant aquesta política que és el marc de referència per establir els objectius a aconseguir, i amb el compromís de difondre-la tot el personal i altres parts interessades.

Acreditacions

Premis i distincions

 • Premi Avedis Donabedian 2009
  Logotip premi Avedis Donabedian
 • Premi Diario Médico 2010 III edició premis "Los favoritos en la red" a la categoria Mèdics, millor web d'hospitals per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
  Logotip Premio Diario Médico

Certificats i acreditacions

Accessos directes