Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

La cirurgia de l'envà nasal

Articles científics

El Dr. Nogués Orpí, director de l'Institut d'Otorinolaringologia i Patologia Cervico-Facial, ens explica com realitza juntament amb el seu equip l'operació de l'envà nasal.

Nosaltres realitzem aquesta intervenció amb anestèsia general. Amb les tècniques anestèsiques actuals, avui dia penso que és la millor opció, encara que en casos seleccionats pot realitzar-se sota anestèsia local i sedació.

Tota la cirurgia es realitza per via endonasal, és a dir per dins dels orificis del nas. No queda cap cicatriu externa. No és un procés en absolut dolorós. No ha de produir cap hematoma o deformitat facial en el postoperatori.

L'única molèstia és que després de la intervenció, en general, es col·loca un taponament nasal per mantenir centrades les estructures intervingudes durant un temps que pot anar de dos a quatre dies. La retirada d'aquest taponament tampoc és dolorós, és molest, però hi ha mètodes per minimitzar aquesta molèstia. No hi ha contraindicació per l'edat. Cal valorar cada cas en particular. És preferible, si el pacient és un nen i el procés no és excessivament problemàtic esperar al desenvolupament complet de la cara en l'adolescència.

L'estudi previ, mitjançant endoscòpia nasal i radiològic pot ajudar a detectar altres problemes, com la hipertròfia de cornets o la sinusitis associada que poden intervenir per la mateixa via quirúrgica sense que això comporti una incidència important de complicacions o de riscos, de manera que el pacient resulti més beneficiat.

Pot associar-se a la cirurgia de la piràmide nasal, és a dir els ossos que formen la porció externa del nas, en cas que hi hagi problemes estètics que el pacient desitgi solucionar, sent llavors necessària la col·locació d'una fèrula de guix al nas que pot ser necessària durant uns 10 o 15 dies. Aquí és més probable l'aparició d'un hematoma subcutani al voltant dels ulls o en els pòmuls, que desapareix en pocs dies.

Com en totes les actuacions mèdiques, cada cas s'ha d'avaluar de forma individual, atenent els riscos i beneficis. El pacient ha d'estar correctament informat i la confiança en la relació metge pacient és fonamental. Respirar bé és una de les coses important que podem fer per la nostra salut.

Bibliografia

  • Cirurgia de l'obstrucció nasal. (Chirurgie de l'obstructionmasale). Encycl Méd Chir (editions Scientifiques el médicales Elsevier SAS, Paris, Techniques para el parto Tete el cou 46-130, 10 p
  • Cirurgia de la insuficiència respiratòria nasal. J.R. Montserrat Gili, J.M. FabraLlopis i J.R. Gras Cabrerizo. Tractat d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll Tom 1. Cap 53. compàs 651- 673
dijous, 15 desembre, 2016 - 16:50

Accessos directes