Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

El nen roncador, el nen amb síndrome de apnea del son.

Consells de salut

Es calcula que un 12% de nens ronquen. D'ells, un 10% són roncadors simples, i un 2% tenen una Síndrome d'Apnea Obstructiva del Son (SAOS).

El ronc és un problema molt freqüent. En algun moment de la vida adulta un 50% dels homes ronquen i un 30% de les dones també, en els nens el problema no és menys important.

Anomenem '' apnea '' al cessament de la respiració durant 10 o més segons, mentre que la '' hipopnea '' consisteix en la disminució de la ventilació en un 50% o més, sense la seva anul·lació completa, però amb conseqüències clíniques similars a l'apnea.

En els nens la màxima incidència del ronc i de la SAOS es dóna entre els 2 i els 6 anys, a causa de la major freqüència d'hiperplàsia dels adenoides o carnots i les amígdales faríngies en aquest període.

Els roncadors simples poden presentar clínicament una hipertròfia aïllada d'adenoides, però en nens amb SAOS, generalment s'associa a una hipertròfia amigdalar. En l'edat infantil, no existeixen deferències rellevants pel que fa al sexe. Ronquen igual els nens que les nenes.

En el SAOS els símptomes més freqüents poden dividir-se en símptomes nocturns:

 • Roncs
 • Apnees
 • Microdespertars
 • Postures anòmales
 • Malsons, pors nocturnes
 • Sudoració nocturna
 • Incontinència urinària (enuresi nocturna.)

I símptomes diürns:

 • Respiració bucal
 • Veu nasal
 • Retard en el creixement
 • Somnolència o hiperactivitat
 • Baix rendiment escolar
 • Otitis de repetició
 • Cefalees freqüents
 • Disminució del coeficient intel·lectual.

La causa més freqüent de la SAOS en el nen és la hipertròfia adenoamigdalar, és a dir l'augment dels adenoides i de les amígdales. I moltes vegades hi ha antecedents familiars de la SAOS. Els nens roncadors o amb SAOS habitualment presenten un antecedent en els pares.

La sonnolencia no és un símptoma comú en nens, a diferència de l'adult, encara que en casos severs estarà present. No hem d'oblidar que les migdiades durant el dia són normals en nens menors de quatre anys.

Els nens que ronquen (roncadors simples), tenen un risc dues vegades superior de patir una síndrome d'hiperactivitat i dèficit d'atenció. Aquest risc s'eleva al triple en els nens menors de vuit anys.

Altres alteracions freqüents són la conducta agressiva i rebel, la timidesa patològica, i el fracàs escolar.

La cirurgia de les vegetacions i /o de les amígdales segons sigui el cas, és pràcticament sempre curativa en aquests pacients.

La solució de l'obstrucció respiratòria avui dia és possible mitjançant l'ús de tècniques quirúrgiques avançades que inclouen la Radiofreqüència, o el Làser de CO2, sistemes amb els quals podem reduir la mida del volum amigdalar amb gran seguretat i minimitzant tant els temps quirúrgics com les complicacions i el dolor postoperatori.

El Dr. Nogués i tot l'equip de l'Institut d'Otorrinolaringologia i Patologia Cèrvico Facial té una important experiència tant en el diagnòstic com en el maneig clínic i quirúrgic d'aquests pacients. La cirurgia realitzada amb diferents tècniques, en centenars de pacients, sempre amb excel·lents resultats són la garantia més absoluta d'un correcte diagnòstic i d'una excel·lent recuperació postoperatòria.

 

 

dimarts, 28 març, 2017 - 10:42

Accessos directes