Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Prevenció i tractament de la grip A

Consells de salut

La Grip A o nova grip es una malaltia infecciosa produïda per un nou virus (A/H1N1) que prèviament no havia circulat entre nosaltres.

La incertesa sobre la possible evolució de la malaltia en termes de disseminació, gravetat clínica, factors de risc i possibles mesures de prevenció i tractament, ha generat cert grau d'inquietud social.

Simptomatologia:

Similar a la de la Grip estacional o comuna:

 • Febre
 • Tos
 • Mal de cap
 • Secreció nasal
 • Mal de coll.
 • Dolors musculars
 • Mal estar general (cruiximent).

Transimissió:

Interpersona, a través de les gotes de saliva que els pacients desprenen al tossir, esternudar o parlar.

Els càlculs més pessimistes estimen que un 30% de la població es podria infectar. L'acumulació de persones i el fred poden afavorir la proliferació de la grip.

Fins ara, però, el curs de la malaltia és, en la major part dels casos, benigna i de símptomes lleus.

Que cal fer si sospitem que podem estar infectats?

 • Consultar al metge de capçalera.
 • Si l'estat general del pacient és bo, els símptomes són lleus, i no coexisteixen d'altres malalties es prescriurà un tractament simptomàtic i el pacient podrà ser tractat al domicili, aplicant unes normes de protecció adequades.

Cura al domicili dels pacients.

 

 1. Vigilar l'aparició de símptomes d'alerta que, en cas d'aparèixer podrien indicar la necessitat d'ingrés hospitalari. (Dificultat respiratòria greu, esgotament respiratori, alteració del nivell de consciència).
 2. Repòs.
 3. Hidratació
 4. Aïllament respiratori en el domicili del pacient. 
  • Es recomana no sortir del domicili si es te febre, o durant els 7 dies següents a l'inici de símptomes
  • Habitació amb porta tancada, no compartida, ventilada i a ser possible amb bany (si això últim no es possible s'extremaran les mesures higièniques desprès del us per part del pacient) .
  • Utilitzar mocadors de paper al tossir i esternudar, que es llençaran en una bossa a les escombraries
  • Posar-se una mascareta quirúrgica quan el cuidador entri a l'habitació o bé si el malalt ha de utilitzar espais compartits.
  • Restringir les visites.
  • Una sola persona, a ser possible sempre la mateixa, tindrà cura del pacient, extremant les mesures de protecció (evitar el cara a cara, mascareta, rentat de mans amb solucions hidro-alcohòliques, eixugar-se les mans amb tovalloles de paper o no compartir-les. Netejar les superfícies, i els objectes que han estat en contacte amb la persona malalta, amb productes que continguin lleixiu. ).
  • No cal rentar per separat la roba ni els estris de menjar del pacient però no s'han de compartir.

Casos especials:

Alguns pacients poden ser susceptibles de rebre tractament antivíric al domicili doncs tenen un major risc de patir complicacions, fonamentalment aquells que tenen malalties associades.

Aquests pacients són susceptibles d'una acurada valoració i seguiment més estret, per tal de detectar símptomes d'alerta que puguin indicar un ingrés hospitalari:

 • Dones embarassades.
 • Pacients amb malalties respiratòries.
 • Pacients amb patologia cardíaca (excloent l'hipertensió).
 • Pacients diabètics en tractament.
 • Pacients amb malalties renals o en programa de diàlisi.
 • Pacients als que se'ls hi ha extirpat la melsa.
 • Pacients amb malalties hepàtiques.
 • Pacients amb malalties neuro-musculars greus.
 • Pacients amb dèficits de l'inmunitat, ja sigui per malaltia o per tractaments.
 • Obesos mòrbids.

Tractament:

 

En la majoria de casos, tan sols serà necessari fer un tractament simptomàtic amb mesures generals com repòs, hidratació i antitèrmics).

Els pacients que tenen malalties associades, amb símptomes lleus, seran susceptibles, a criteri del seu metge, d'afegir tractament antivíric al domicili amb Oseltamivir o Zanamivir.

Els pacients, amb o sense malalties associades, però amb símptomes més intensos, o en els que se'ls hi ha detectat els símptomes d'alarma descrits anteriorment, seran remesos a un Centre Hospitalari per la seva valoració.

Vacunació:

 

Les persones més grans de 60 anys mostren certa immunitat enfront el nou virus.

La vacuna de la grip estacional no protegeix davant el virus de la Grip A.

Es proposa vacunar als següents col·lectius:

 • Dones embarassades
 • Pacients amb possibilitats de patir complicacions.
 • Professionals sanitaris.
 • Personal de Serveis comunitaris.

 

divendres, 9 desembre, 2016 - 13:39

Accessos directes