Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Bloc 1 Consultes externes dins la Clínica

Algunes consultes externes d'especialitats es troben dins el propi edifici de la Clínica Ntra. Sra. del Remei.

Bloc 4. Consultes externes dins la Clínica Ntra. Sra. del Remei
  1. Mòdul de consultes
    C/ Escorial, 148
Telèfon
932 850 736

Especialistes

Àrea de pediatria

Cirurgia general i digestiva

Cirurgia Vascular i Angiologia

Neurocirurgia

Neurofisiologia Clínica

Oftalmologia

Oncologia mèdica i Cures Pal·liatives

Otorinolaringologia

Traumatologia i Ortopèdia

Ets un especialista?

Consulta les condicions dels nostres consultoris

Informa't

Accessos directes