Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Aparell Digestiu i Servei d'Endoscòpies

Aparell Digestiu i Servei d'Endoscòpies

Els nostres especialistes a l'aparell digestiu, també anomenats Gastroenteròlegs, s'encarreguen d'avaluar el correcte funcionament de l'aparell digestiu així com de revisar la correcta estructura de tots els seus òrgans i músculs. ( esòfag, estómac, fetge i vies biliars, pàncrees, intestí prim (duodè, jejú, ili), còlon i recte)

La Unitat d'Endoscòpia Digestiva permet el diagnòstic precoç de les malalties gastrointestinals més prevalents d'una forma efectiva i poc invasiva.i està composta per un equip de professionals altament qualificats, capacitats per realitzar qualsevol tècnica, tant diagnòstica com terapèutica, dins el camp de la Endoscòpia Digestiva.

 

Modificat per darrer cop: 
08/02/2022

Accessos directes