Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Cirurgia toràcica

Informació general

La cirurgia toràcica és aquella que s'ocupa de l'estudi i tractament de les malalties que afecten el tòrax i els òrgans que componen la paret toràcica, pleura, pulmó, arbre tràqueo-bronquial, diafragma, esòfag i mediastí.

Les tècniques més usuals en cirurgia toràcica són:

  • Tumors bronquiopulmonars: càncer de pulmó, tumors benignes i metàstasis pulmonars.
  • Cirurgia toracoscòpica: hiperhidrosi, neumotòrax, hemotòrax, vessament pleurals...
  • Patologia mediastínica: mediastí anterior i mediastí posterior.
  • Patologia diafràgmica: lesions traumàtiques i lesions no traumàtiques.
  • Emfisema bullós i cirurgia de reducció de volum.
  • Cirurgia de paret toràcica: deformitats congènites i tumors de la paret toràcica.
Modificat per darrer cop: 
08/02/2017

Accessos directes