Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Neurocirurgia

Informació general

A dia d'avui poques persones haurien d'acceptar que patiran dolor per a tota la vida. Per això oferim una atenció mèdica especialitzada amb l'objectiu de restablir les sensacions de benestar personal i dignitat que defineixen la nostra qualitat de vida.

Treballem mitjançant l'aplicació de tractaments personalitzats i integrals que consisteixen en tècniques quirúrgiques o intervencionistes mínimament invasives amb gairebé inexistents efectes adversos. Així mateix, els guiem en el maneig de la repercussió psicològica de les seves malalties, els vam iniciar en teràpies físiques dirigides i els posem en coneixement de factors que poden alentir els processos degeneratius. El nostre objectiu és aconseguir una millora clínica rellevant.

Els nostres neurocirurgians realitzen tractament quirúrgic de determinades patologies dels sistemes nerviosos central, perifèric i vegetatiu, incloent les seves estructures vasculars; els processos patològics que modifiquen la funció o l'activitat del sistema nerviós, incloent la hipòfisi i el tractament quirúrgic del dolor.

Les malalties tractades pels neurocirurgians inclouen:

 • Patologia discal de la columna vertebral
 • Patologia degenerativa causant de lesions compressives de la medul·la i/o arrels
 • Patologia de la circulació del LCR
 • Traumatismes cranials (hematomes intracranials, fractures del crani, etc.)
 • Traumatismes de la columna vertebral i de la medul·la espinal
 • Lesions traumàtiques de nervis perifèrics
 • Tumors cerebrals
 • Tumors de la medul·la espinal, columna vertebral i nervis perifèrics
 • Aneurismes intracranials
 • Hemorràgies cerebrals
 • Algunes formes d'epilèpsia resistent als fàrmacs
 • Algunes formes de desordres del moviment (enfermetat de parkinson, corea, hemibalisme) - implica l'ús de neurocirurgia funcional o estereotàctica
 • Dolor intractable de pacients amb càncer o amb trauma del nervi cranial/perifèric
 • Algunes formes de desordres psiquiàtrics greus
 • Malformacions del sistema nerviós

Tècniques Quirúrgiques

Depenent de la causa i de la complexitat de la patologia, de l'edat i de l'estat general de salut d'un pacient, fem servir per al seu tractament un ventall de tècniques quirúrgiques:

Unes es consideren tècniques OBERTES, on s'extirpen segments d'ossos o altres elements que provoquen compressió de les estructures nervioses, ocasionalment recolzades amb la utilització de sistemes de fixació o osteosíntesi (barres, pròtesis, cargols, substituts discals).

Altres tècniques es coneixen com MICROQUIRÚRGIQUES, perquè som capaços d'extreure hèrnies discals, tumors o petits quists a través de mínimes incisions mitjançant l'ús de Microscopis altament especialitzats.

De vegades ens cal suport logístic de moderns aparells d'alta tecnologia com els NEURONAVEGADORS, que incrementen la precisió de la localització de lesions profundament situades.

I cada vegada més freqüentment fem servir una sèrie de procediments INTERVENCIONISTES, en els quals no es realitzen ferides a la pell, sinó que s'utilitzen elèctrodes, agulles o trocars per aplicar els diferents tractaments:
 

TÈCNICA de RADIOFREQÜÈNCIA

Aplicació un corrent d'alta freqüència a través de fines agulles que es col·loquen amb precisió en la localització dels nervis de la zona adolorida, i que modifica i modula la transmissió del dolor amb gran efectivitat pel que fa al alleugeriment del dolor, sense provocar cap canvi significatiu en el nostre cos
 

OZONOTERÀPIA

Teràpia natural d'alta potència analgèsica que consisteix en l'aplicació d'una barreja d'ozó i oxigen, que genera un efecte estimulant dels sistemes de defensa que són capaços de frenar la generació d'espècies oxidatives nocives per a l'organisme, retardant l'envelliment cel·lular i activa el metabolisme del glòbul vermell, de manera que transporta més oxigen a les cèl·lules, millorant la funció cel·lular i la circulació en general.
 

TERÀPIA REGENERATIVA NEUROESPINAL

És una Intervenció mínimament invasiva, que utilitza la biotecnologia, de la mà dels laboratoris BTI, pioners en la Regeneració. Ens brinda beneficis immediats en el control del DOLOR lumbar, així com ofereix efectivitat en revertir la cascada degenerativa, amb la conseqüent REPARACIÓ i REGENERACIÓ del disc intervertebral i altres teixits afectats.

Els factors de creixement plaquetaris són proteïnes que es troben en la nostra pròpia sang, exercint importants efectes biològics. Mitjançant aquesta revolucionària tècnica, som capaços d'activar-los, concentrar-los i infiltrar amb alta precisió a la zona danyada per la patologia degenerativa.

Així participaran directament en la regulació del DOLOR i en la REGENERACIÓ, mitjançant l'estimulació de funcions que donen lloc a la millora significativa o, fins i tot, a la desaparició dels símptomes amb ràpid retorn a l'activitat física quotidiana, amb la qual cosa és una excel·lent alternativa a la cirurgia convencional en molts dels casos.

Modificat per darrer cop: 
08/11/2017

Accessos directes