Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Dra. Simonetti, Gabriela

Més informació

Horari d'Atenció:

De Dilluns a Divendres de 10.00h a 13.30 i de 16.00 a 20.00

Telèfon Directe: 93 269 33 83

Àrees quirúrgiques del equip  

Amplia experiència en totes las àrees médic quirúrgiques de l'especialitat, tant d'oïda, nas com de laringe, faringe i patología cervical

Destacant en:

Laringe, faringe i coll

 • Tractament integral del cáncer de laringe i cérvic facial.
 • Cirurgia láser micro laríngea.  
 • Cirurgia parcial de la laringe. Preservació de la laringe.
 • Rehabilitació de la veu en el laringuectomizat.
 • Prótesis fonatorias.
 • Buidaments ganglionars cervicals.
 • Cirurgia reconstructiva.
 • Patología de la veu. Estroboscòpia laríngia. Cirurgia de la disfonia.
 • Quistos i fístules del conducte tiroglòs i quists branquials.
 • Patologia tiroïdal benigna i maligna. Cirurgia del Tiroide.
 • Patologia de les glàndules salivals. Parotidectomia. Submaxil·lectomia.
 • Experts en monitorització intraoperatòria del nervi facial.
 • Tractament del ronc i de la síndrome d'apnea del son.
 • Patologia adenoamigdalar. Amigdalectomia Làser. Reducció amigdalar.
 • Radiofreqüència amigdalar i de paladar.
 • Patologia de la deglució. VideoFibroendoscopia de la deglució.
 • Patologia laríngia per reflux gastroesofàgic.
 • Paràlisi de corda vocal. Cirurgia de la paràlisi de cordes vocals

Estudi de la veu

 • Estudi i tractament de la patologia benigna de les cordes vocals
 • Tractament de nòduls, pòlips i quists de cordes vocals
 • Estroboscòpia
 • Tractament quirúrgic de la presbifonia
 • Fonocirurgia
 • Cirurgia de feminització de la veu

Rinología

 • Estudi i tractament de la insuficiència respiratòria nasal
 • Rinomanometria diagnòstica
 • Cirurgia de la dificultat respiratòria.
 • Rinoseptoplàstia funcional i estètica. Cirurgia de l'envà nasal.
 • Septoplàstia. Septoplàstia mínimament invasiva.
 • Diagnòstic i tractament de la sinusitis i rinitis.
 • Radiofreqüència de cornets.
 • Poliposi nasosinusal. Cirurgia endoscòpica nasosinusal.
 • Tractament de la epistaxis. (hemorràgia nasal)
 • Tractament dels traumatismes nasals.
 • Malalties oncològiques de nas, sins i rinofaringe.
 • Cirurgia de la via lacrimal (Dacriocistorinostomia endoscòpica)

Otología

 • Diagnòstic i tractament de la pèrdua auditiva.
 • Estudi complet de l'audició.
 • Audiometria tonal, Supraliminar i Impedanciometria.
 • Otoendoscopia i Otomicroscopia.
 • Cirurgia de la sordesa.
 • Estudi diagnòstic i tractament de la patologia infecciosa aguda i crònica de l'oïda.
 • Cirurgia microscòpica d'oïda
 • Cirurgia endoscòpica mínimament invasiva d'oïda
 • Estudi i tractament del vertigen.
 • Tractament de la Paràlisi facial aguda i crònica.
 • Estudi i valoració terapèutica dels neurinomes de l'acústic.
 • Implants d'oïda mitjana.
 • Implants coclears.

Sistema vestibular i equilibri

 • Estudi i tractament del vertigen i les alteracions de l'equilibri
 • Proves vestibulars simples
 • Maniobres de diagnòstic i tractament del vertigen
 • Proves vestibulars computeritzades complexes
 • V-HIT
 • Videonistagmografia
 • Proves vestibulars calòriques
 • Posturografia

Otorrinolaringología Pediátrica

 • Estudi i tractament de la patologia infecciosa infantil
 • Adenoamigdalectomia amb o sense Làser.
 • Reducció amigdalar assistida per Làser o radiofreqüència.
 • Síndrome de l'apnea del son infantil.
 • Cirurgia de l'otitis serosa crònica.
 • Estudi de la hipoacúsia infantil.
 • Insuficiència respiratòria nasal infantil.
 • Rinosinusitis en la infancia.

Urgències Otorrinolaringologia (ORL) i de patología Cervico Facial.

En horari de consulta s'accepten totes les possibles urgències ORL.

En condicions especials hi ha la possibilitat de desplaçament al domicili del pacient per assistència domiciliària especialitzada.

En cas d'urgències excepcionals i greus possibilitat hi ha cobertura habilitada 24 hores mitjançant sistemes de localització personalitzada.

Accessos directes