Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Dia Mundial de la Seguretat del Pacient

15/09/2022

El dia 17 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient.

L'OMS va establir al 2019 aquesta jornada a favor de la salut pública mundial i, en especial, a favor de la seguretat del pacient.

Aquest any 2022 s’ha seleccionat la seguretat de la medicació com a tema principal sota el lema “Medicació sense danys” amb l’objectiu d’afavorir les practiques de medicació el mes segures posibles disminuint els errors de medicació que es produeixen quan s’afecta la seguretat del proces d’us dels medicaments.

Objectius del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient 2022:

  1. AUGMENTAR la conscienciació mundial sobre l'elevada càrrega de danys derivats d’errors de medicació i pràctiques de medicació poc segures, i ADVOCAR per una acció urgent per millorar la seguretat de la medicació.
  2. IMPLICAR les principals parts interessades i els associats en els esforços per prevenir els errors de medicació i reduir els danys relacionats amb la medicació.
  3. EMPODERAR els pacients i les famílies perquè s'impliquin activament en l'ús segur dels medicaments.
  4. AMPLIAR l'aplicació del repte mundial de l'OMS per la seguretat del pacient: Medicació sense danys.

Accessos directes