Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Entra en funcionament la renovada Àrea de Pediatria

11/03/2013
Amb servei d'urgències pediàtriques les 24 hores

L’11 de març va entrar en funcionament l’Àrea de Pediatria de la Clínica del Remei, amb un renovat equip de pediatres, dirigit i coordinat pels doctors Benito Herranz Pérez, Juan Carlos Herrero Ramos i Manuel Martín González, tots ells d’àmplia i contrastada experiència.

L’Àrea de Pediatria compta des de l’11 de març amb un pediatre de guàrdia les 24 hores del dia per atendre les urgències de Pediatria i donar suport al nounat que ho pugui requerir. També compta amb un equip de pediatres-neonatòlegs a la renovada Unitat d’Atenció al Nounat i a la planta d’hospitalització.

Aquesta ampliació de serveis té com a objectiu ampliar l’oferta assistencial de la Clínica del Remei. Amb aquestes novetats, que formen part del nostre Pla de Millora Contínua, estem convençuts de poder obtenir un alt grau de satisfacció tant per part dels professionals com dels usuaris, tot oferint una atenció integral d’excel·lència en pediatria.

Un responsable de Pediatria passa visita diària als nens hospitalitzats. Amb l’ajut del pediatre de guàrdia, tots dos ofereixen l’atenció necessària i un seguiment que facilita tant als professionals responsables de l’ingrés com a la família un suport tant a nivell professional com humà.

La incorporació del Servei d’urgències pediàtriques les 24 hores és un pas endavant per millorar l’atenció sanitària dels més petits, especialment a Barcelona capital i rodalies.

Com arribar al servei d’Urgències

Entrada per: cantonada dels carrers Escorial i Martí
Telèfon: 93 285 07 77

Accessos directes