Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Ponència sobre Seguretat del Malalt

21/05/2009
A càrrec del Dr. Carles Triginer, Cap del Servei de Medicina Interna i Crítics i expert en temes de Seguretat del Malalt i Qualitat de la Fundació Avedis Donabedian

En continuitat amb la política d'impuls de les sessions clíniques i d'actualització professional, i en el marc del pla de qualitat, el dijous 21 de maig, la Direcció de la Clínica va organitzar una sessió clínica sobre Seguretat del Malalt en l'àmbit de les organitzacions sanitàries.

La ponència va estar a càrrec del nostre Cap de Servei de Medicina Interna i Crítics, el Dr. Carles Triginer i Borrell, que és expert en temes de Seguretat del Malalt i Qualitat, de la Fundació Avedis Donabedian, i es va convidar a assisitir-hi als responsables assistencials de les principals Mutues de Salut que treballen amb la Clínica, així com als professionals sanitaris de la resta de centres de l'Associació Catalana d'Establiments Sanitaris (ACES), que van mostrar una molt bona resposta a la convocatòria.

El Dr. Triginer va aconsseguir captivar al públic en un discurs distès, concret i amè però amplement documentat, sobre un tema que afecta a un ample ventall de qüestions relatives als procediments sanitaris que s'apliquen als pacients i que són susceptibles d'errades que poden tenir conseqüències, més o menys significatives, sobre la salut dels mateixos. En va destacar la importància de la prevenció, diagnòstic precoç i reparació d'aquests events adversos, de cara a la millora dels protocols d'actuació en els diferents àmbits mèdics i infermers. 

Els assistents varen valorar molt positivament la informació rebuda, de cara a la implementació de mesures de seguretat per als pacients als seus centres de pertinença.

La Direcció de la Clínica es complau de la bona acollida d'aquesta iniciativa que ens encoratja a seguir en aquesta línia de treball i promoció de la qualitat, la formació professional i l'aprofitament de sinèrgies entre els diferents centres sanitaris que conformen l'ACES.

  • Ponència Seguretat Malalt 2
  • Ponència Seguretat Malalt 3

Accessos directes