Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Coronavirus - Guia per a entendre les diferències entre els principals test de Covid-19

Consells de salut

Actualment al nostre laboratori existeixen diverses proves per a la detecció del virus: 

PCR ( 24 hores o 6 hores)

La PCR (Reacció en cadena de la polimerasa) és la prova de referència ja que la seva fiabilitat és pràcticament del 100% amb un període de finestra molt curt.

Detecta la presència de material genètic del virus i es realitza a partir d'una mostra respiratòria presa amb un hisop, obtenint el resultat en 24h.

Davant un resultat positiu es considera que un individu és potencialment contagiós i continuarà sent així fins que la PCR sigui negativa.

Els resultats es poden obtenir a les 8 hores o a les 24 hores després de l’extracció.

PCR express ( 2 hores)

Entenem la gran necessitat d’agilitat en obtenir un resultat negatiu de COVID-19 per continuar amb els nostres plans de vida en moltes ocasions. 

Per aquest motiu i ,per poder oferir-vos una millor gestió del vostre temps, afegim a les nostres opcions habituals (24 hores i 6 hores) la nova PCR Express, amb només 2 hores d’espera per l’obtenció de resultats. 

Test ràpid d'antigens

El test ràpid d'antígens es realitzen també amb una mostra respiratòria i detecten la presència de partícules estructurals del virus.

Té una sensibilitat inferior a la PCR condicionada al temps transcorregut des de la infecció. Així en els primers 3 dies la sensibilitat és de més del 90%, però a partir del tercer dia disminueix.

De manera general, aquesta prova es recomana en persones que presenten símptomes, per a confirmar una infecció pel virus. No és recomanable segons les autoritats sanitàries el seu ús en persones asimptomàtiques.

Si la persona és asimptomàtica un resultat negatiu no confirma l'absència del virus, de manera que davant aquest resultat seria recomanable realitzar una PCR.

El resultat es pot obtenir en 15 minuts després de la presa de la mostra.

Anàlisi d'anticossos - Serologia – Assaig CLIA

L'assaig CLIA detecta la presència d'anticossos en sèrum del pacient enfront del coronavirus SARS-CoV-2.

A diferència de l'anterior ens ofereix un resultat numèric (quantitatiu).

És una determinació molt més sensible i específica que el test ràpid d'anticossos. Les recomanacions per a la seva realització són les mateixes que per al test ràpid.

La interpretació dels resultats seria la mateixa que per al test ràpid. Únicament s'ha de tenir en compte els resultats que s'emeten com a indeterminats, que són resultats que es troben en l'estreta franja que existeix entre el negatiu i el positiu. En aquests casos la simptomatologia és la que ens dóna les pautes en el cas de la IgM:

1) Pacients simptomàtics han de realitzar una PCR per a descartar la presència del virus.

2) Pacients asimptomàtics han de realitzar de nou la serologia passats 10-15 dies per a veure l'evolució del títol.

El resultat, igual que per a la PCR s'obté en 24h

SARS-Cov-2 IgG de BioRad (9258) 

Aquesta prova permet la detecció dels anticossos anti diversa proteïnes de l'estructura del virus Sars-Cov-2.

Es fa servir per saber si hem tingut una infecció recent o anterior, o la immunitat adquirida per la vacunació contra el virus.

En persones que hagin passat de manera natural la infecció, en la majoria dels casos, ens trobarem que presenten anticossos davant de la proteïna N (així com posiblement també en front dels altres epitops).

De manera que un resultat positiu per anticossos anti proteína N, ens permet detectar si el pacient realment ha passat en els darrers mesos de manera natural per mitjà del contacte directe amb el virus. 

Control post vacunació (18215)

Permet detectar exclusivament anticossos del tipus IgG anti les proteínes S1 i S2 del virus, quesón els anticossos que apareixen quan ens vacunem.

Amb aquesta prova proporcionem tant un resultat quantitatiu com qualitatiu, de manera que permet facilitar l'estudi de l'estat inmunitari dels pacients que s'han vacunat, proporcionant un indicador de la presencia d'anticosos IgG neutralitzadors contra el SARS-CoV-2.

 

 

Preguntes freqüents

Diàriament en el laboratori tenim consultes de pacients que consulten segons el seu cas sobre que prova els pot oferir la informació que necessiten. L'elecció de la prova o proves a realitzar dependrà de la informació que es persegueixi i de l'estat del pacient..

  • En el cas d'Intervencions quirúrgiques o viatges, la prova triada (excepte en casos especials) sempre serà la PCR.
  • Per a persones asimptomàtiques que vulguin confirmar que no estan infectades després d'un contacte la prova recomanada sempre serà la PCR.
  • Per a pacients que desitgin saber el seu estat immunològic per a conèixer si han estat o no en contacte amb el virus o ben pacients que desitgen saber si han aconseguit superar la malaltia la prova recomanada és el test d'anticossos. Encara que cal recordar que fins que la PCR de negatiu com a resultat l'individu es considera contagiós.
  • En els casos que els pacients presentin simptomatologia i tingui sospites la recomanació per al pacient és que acudeixi al servei d'urgències on un especialista decidirà la prova que convé realitzar-li.

Ampliació de l'horari

Us recordem que hem establert un nou suport per a les mostres de PCR. Actualment estem disponibles 24 hores de dilluns a diumenge, sense cita prèvia I amb cita prèvia telefonant al 93 720 26 11.

Si teniu qualsevol dubte, poden contactar en el telèfon abans esmentat o enviant un correu a remei@cerba.com.

 

Equip Cerba Clínica del Remei

dijous, 24 març, 2022 - 13:19

Accessos directes