Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Coronavirus - Guia per a entendre les diferències entre els principals test de Covid-19

Consells de salut

Us expliquem els tipus, les diferències i les recomanacions sobre les proves per a la detecció del SARS-CoV-2

Tipus de prova

Actualment al nostre laboratori existeixen diverses proves per a la detecció del virus: 

 • PCR.
 • Test ràpid antigens.
 • Test ràpid d'antícossos.
 • Anàlisi d'anticossos - Serologia – Assaig CLIA

PCR

La PCR (Reacció en cadena de la polimerasa) és la prova de referència ja que la seva fiabilitat és pràcticament del 100% amb un període de finestra molt curt. Detecta la presència de material genètic del virus i es realitza a partir d'una mostra respiratòria presa amb un hisop, obtenint el resultat en 24h. Davant un resultat positiu es considera que un individu és potencialment contagiós i continuarà sent així fins que la PCR sigui negativa.

Test ràpid d'antigens

El test ràpid d'antígens es realitza també amb una mostra respiratòria i detecta la presència de partícules estructurals del virus. El resultat es pot obtenir en 15 minuts després de la presa de la mostra. Té una sensibilitat inferior a la PCR condicionada al temps transcorregut des de la infecció. Així en els primers 3 dies la sensibilitat és de més del 90%, però a partir del tercer dia disminueix. De manera general, aquesta prova es recomana en persones que presenten símptomes, per a confirmar una infecció pel virus. No és recomanable segons les autoritats sanitàries el seu ús en persones asimptomàtiques.

Test ràpid d'anticossos

El test ràpid d'anticossos es realitza amb una gota de la sang de l'individu extreta del dit i s'utilitza per a realitzar una cerca dels anticossos del virus en el pacient. El resultat pot obtenir-se en 15 minuts des de la presa de la mostra. Aquesta prova no serveix per a una fase inicial, ja que no detecta el virus, sinó els anticossos produïts per l'individu. Es recomana que es realitzi a partir dels 10 dies del contacte, repetint-se en cas de ser negativa a partir dels 15 dies.

Anàlisi d'anticossos - Serologia – Assaig CLIA

L'assaig CLIA detecta la presència d'anticossos en sèrum del pacient enfront del coronavirus SARS-CoV-2.

A diferència de l'anterior ens ofereix un resultat numèric (quantitatiu). El resultat, igual que per a la PCR s'obté en 24h. És una determinació molt més sensible i específica que el test ràpid d'anticossos. Les recomanacions per a la seva realització són les mateixes que per al test ràpid.

 

Interpretació de les proves

Totes aquestes proves ofereixen un resultat qualitatiu, de manera que són POSITIVES o NEGATIVES. Per a la seva interpretació, en alguns casos s'ha de diferenciar entre persones asimptomàtiques i simptomàtiques:

 • PCR, sempre que sigui positiva s'assumeix que l'individu és potencialment contagiós i existeix presència del virus. Fins que aquesta prova no sigui negativa es considera que l'individu ha de romandre aïllat.

 • Test ràpid d'antígens, si la persona és asimptomàtica un resultat negatiu no confirma l'absència del virus, de manera que davant aquest resultat seria recomanable realitzar una PCR.
 • Test ràpid d'anticossos, depenent de la combinació de resultats ens dóna informació diferent:

 

- o IgG negativa/IgM negativa, l'individu aparentment pot no haver estat en contacte amb el virus, de manera que de tenir algun tipus de símptomes no seria degut a la seva presència. Ara bé, existeix un període inicial en què els anticossos no es detecten d'aproximadament entre 7-8 dies des de la infecció en què aquests anticossos també són negatius. És per això que aquesta prova no serveix per a descartar infeccions inicials.
 
- o IgG negativa o positiva /IgM positiva, l'individu es troba en una fase inicial de la malaltia i seria convenient confirmar-lo mitjançant una PCR.
 
- o IgG positiva / IgM negativa, l'individu ha passat la infecció i ha desenvolupat anticossos contra la malaltia. Segons alguns estudis aquests anticossos no garanteixen que no hi hagi una nova infecció , però si que indiquen que la malaltia s'ha superat.

 

 • Serologia – Test CLIA, la interpretació dels resultats seria la mateixa que per al test ràpid. Únicament s'ha de tenir en compte els resultats que s'emeten com a indeterminats, que són resultats que es troben en l'estreta franja que existeix entre el negatiu i el positiu. En aquests casos la simptomatologia és la que ens dóna les pautes en el cas de la IgM:

1) Pacients simptomàtics han de realitzar una PCR per a descartar la presència del virus.

2) Pacients asimptomàtics han de realitzar de nou la serologia passats 10-15 dies per a veure l'evolució del títol.

 

Preguntes freqüents

Diàriament en el laboratori tenim consultes de pacients que consulten segons el seu cas sobre que prova els pot oferir la informació que necessiten. L'elecció de la prova o proves a realitzar dependrà de la informació que es persegueixi i de l'estat del pacient..

 • En el cas d'Intervencions quirúrgiques o viatges, la prova triada (excepte en casos especials) sempre serà la PCR.
 • Per a persones asimptomàtiques que vulguin confirmar que no estan infectades després d'un contacte la prova recomanada sempre serà la PCR.
 • Per a pacients que desitgin saber el seu estat immunològic per a conèixer si han estat o no en contacte amb el virus o ben pacients que desitgen saber si han aconseguit superar la malaltia la prova recomanada és el test d'anticossos. Encara que cal recordar que fins que la PCR de negatiu com a resultat l'individu es considera contagiós.
 • En els casos que els pacients presentin simptomatologia i tingui sospites la recomanació per al pacient és que acudeixi al servei d'urgències on un especialista decidirà la prova que convé realitzar-li.

Ampliació de l'horari

Us recordem que hem establert un nou suport per a les mostres de PCR. Actualment estem disponibles de 08h a 21h de dilluns a diumenge, sense cita prèvia I amb cita prèvia telefonant al 93 720 26 11.

Si tenen qualsevol dubte, poden contactar en el telèfon abans esmentat o enviant un correu a remei@cerba.com.

 

Equip Cerba Clínica del Remei

dijous, 3 juny, 2021 - 10:48

Accessos directes