Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Diagnòstic i tractament de la patologia mamària

Consells de salut

En els últims anys (una o dues dècades) es van produint una sèrie de canvis en diversos aspectes de la Patologia Mamària que, en sumar-se de forma gradual, arriben a ser tan importants que desborden la situació existent i creen una nova necessitat.

Abans d'arribar a la situació actual, la majoria de consultes per afeccions mamàries estaven motivades en la pràctica per l'aparició d'un bony al pit. Això originava, gairebé sempre, un acte quirúrgic a càrrec del cirurgià, menys vegades, del ginecòleg, amb la finalitat d'efectuar una biòpsia pre-operatòria (és a dir durant la intervenció). En cas que fos benigne, es donava per solucionat el problema i davant el dictamen de malignitat fet per l'anatomopatòleg, es procedia a una mastectomia radical i després el radioterapeuta completava el tractament.

Tots a l'una

El convenciment que el diagnòstic precoç és la millor arma per millorar els resultats terapèutics en el càncer, ha donat pas a nous mètodes d'exploració que requereixen coneixements i aparells específics, a més, la possibilitat de tractaments diferents en condicions concretes obliga a individualitzar al màxim els casos per obtenir el màxim guariment amb la mínima mutilació i establir els adequats controls.

La major preocupació de la dona i segurament l'augment de les afeccions mamàries, fa que s'incrementi el nombre de consultes sobre una variada patologia que moltes vegades no requereix tractament quirúrgic, però sí un diagnòstic, cada vegada més difícil, un tractament adequat i un control posterior.

Així va naixent una branca especifica mèdic-quirúrgica. A la senzilla relació anterior de cirurgià o ginecòleg amb anatomopatòleg i radioterapeuta han d'incorporar-se radiòlegs, citòlegs, oncòlegs, cirurgians plàstics, hormonòlegs, bioquímics, immunòlegs, investigadors, psicòlegs, etc., tots ells amb un interès especial per la mama dins de la seva pròpia especialitat.

Aquest nou concepte de resoldre les malalties de la mama no pot desenvolupar-se dins de l'exercici pràctic d'"una de les especialitats actuals".

La solució al problema assistencial en Patologia Mamària radica a resoldre la necessitat d'atenció mèdic-quirúrgica i de participació de diversos especialistes per a un creixent nombre de pacients. En definitiva l'enfocament teòric multidisciplinari.

No fa tant, les malalties mamàries i les possibilitats del seu tractament es resumien ràpidament; l'exploració clínica i la tècnica quirúrgica estàndard s'aprenien sense dificultat i no existien grans problemes de diagnòstic i indicació.

Avui dia aquests aspectes han canviat dràsticament. L'aparició constant de nous coneixements i conceptes, així com la dificultat d'adquirir-los, al costat del convenciment que queden molts problemes que resoldre.

El nombre cada vegada major de consultes, la complexitat progressiva de les tècniques diagnòstiques, terapèutiques i, especialment, la necessitat d'un enfocament global de la pacient en la qual han d'actuar diversos especialistes, estableixen la demanda d'una assistència cada vegada més especifica.

Què és la Senologia?

Senologia és un terme creat per Ch. M. Gros, que en la seva obra, a més d'aconseguir un ordenament dels coneixements científics, insisteix en l'aspecte humanístic, en la necessitat d'integrar la mama en la dona, de valorar el concepte de salut estudiant les diferents funcions, els significats de la mama, les influències socioculturals i psicològiques que l'envolten.

Pretén aconseguir una millor atenció als problemes relacionats amb les afeccions mamàries.

Què tracta la nostra especialitat?

Ningú discuteix ja la necessitat d'una multidisciplinarietat per a l'atenció, segons els criteris actuals, especialment de càncer de mama.

No hem d'oblidar que, en la pràctica, l'atenció de les pacients amb afeccions mamàries inclou el càncer de mama com a objectiu primordial, però existeixen molts altres aspectes, relacionats o no amb el càncer, que aconsegueixen una gran importància i converteixen a la patologia mamària en una branca mèdic-quirúrgica.

És obligat acceptar que per poder diagnosticar i tractar càncers, especialment en les seves fases precoces, és important estudiar a totes les pacients que acudeixin no només per un tumor manifest, sinó per patologia benigna, simple cancerofòbia, per al tractament i control d'una mastopatia, etc., a més de les campanyes d'educació sanitària i detecció precoç que haurien d'existir per als grups de risc. No és possible, en la pràctica, separar el càncer de tota una patologia numèricament molt més abundant, que genera un gran volum de càrrega assistencial, així com constants problemes de diagnòstic, seguiment i orientació terapèutica, que desborden a l'especialista general integrat en un comitè.

D'una banda, es precisen uns coneixements teòrics molt amplis, de vegades de matèries disperses i la seva constant actualització, la qual cosa no s'aconsegueix amb el programa de formació en una especialitat i per una altra, ràpidament es genera una gran demanda assistencial. La necessitat de preparació teòrica i actuació pràctica mèdic-quirúrgica difícilment es poden compatibilitzar amb les altres tasques dels ja sobrecarregats especialistes generals.

L'objectiu és atendre a totes les pacients amb afeccions mamàries, reals o possibles, amb la primordial necessitat de detectar càncers amb major exactitud i precocitat i tractar-los adequadament en un marc multidisciplinari.

L'autèntic senòleg o mastòleg, és imprescindible per a la coordinació de les unitats i comitès i també per portar dins dels mateixos de forma principal, la càrrega assistencial. Per a això, independentment de l'especialitat que procedeixi, ha de conèixer tota la patologia mamària a manera d'especialitat global i ha d'exercir-la pràcticament amb dedicació completa, encara que és indiscutible que no ha de practicar totes les tècniques existents. Pot ser un especialista de qualsevol branca que passi a formar part d'un grup multidisciplinari.

També ha de tenir aquesta preparació global per integrar-se adequadament. Serà un especialista (ginecòleg, cirurgià, radiòleg, patòleg, oncòleg, metge, etc.), especialment qualificat dins del seu camp d'actuació en la patologia mamària.

En el moment actual, és necessària una branca especifica, amb un bloc de coneixements que han de desenvolupar-se en profunditat, uns metges amb dedicació específica i uns altres amb dedicació preferent dins de la seva especialitat.

divendres, 9 desembre, 2016 - 13:39

Accessos directes