Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Les Vacunes d'al·lèrgia són l'únic tractament que tracta la causa millorant els símptomes en els següents 3-5 anys

Consells de salut

El Dr. Perdomo, ens detalla els símptomes i tractaments més comuns.

Què és l'al·lèrgia?

L'al·lèrgia és una hipersensibilitat a una substància que provoca símptomes característics si la inhalem, ingerim o toquem. La hipersensibilitat es refereix a una reacció de les defenses del propi cos,  exacerbada, que produeix un quadre patològic que pot, fins i tot, comportar la mort. La substància que ho provoca es diu al·lergen.

El pacient identifica com nocives determinades substàncies que en condicions normals són ben tolerades com els àcars de la pols, el pol·len de les plantes, aliments o medicaments. Aquesta hipersensibilitat produeix alteracions inflamatòries en les àrees afectades: pell, ulls, nas, pulmons i aparell digestiu entre d'altres. Pot aparèixer a qualsevol edat.

Tipus d'al·lèrgies

Cal tenir en compte que les al·lèrgies no s'hereten, però sí la tendència a tenir-les. Això vol dir que, en una família on hi ha antecedents de persones que en pateixen és molt més probable que puguin aparèixer a altres membres de la mateixa.

Els tipus d'al·lèrgia es defineixen en funció de la forma d'incorporació de l'al·lergen en: al·lèrgies per contacte, per inhalació o per ingestió. Recordarem sempre que hi ha tants tipus diferents d'al·lèrgia com persones existeixen però els més comuns són:

 • Per contacte amb la pell, mucoses, etc., són:  Les plantes, roba, fàrmacs, làtex, plàstics, les picades d'insectes, metalls, etc. Entre els metalls, farem especial menció al níquel, que és present a: bijuteria, tatuatges, dentadures postisses, pírcings, plaques ortopèdiques, peces metàl·liques de llits (baranes, per exemple), etc. És especialment interessant el fet que estudis recents han comprovat que els nens petits amb contacte amb animals, quan són adults, desencadenen menys al·lèrgies. Direm que el cos "aprèn" a no identificar el pèl de l'animal com quelcom dolent.
 • Per inhalació: Vol dir que entraran al cos per nas i/o boca en respirar com: el pol·len, els àcars de la pols, les gramínies, les pintures, els dissolvents, etc.
 • Per ingestió : Els fàrmacs o qualsevol aliment. Destaquen entre els infants la llet, els ous i els fruits secs. El gluten, present a cereals, genera més pròpiament una intolerància que una al·lèrgia. La intolerància és més lleu però, en cas de dubte, es tractarà com una al·lèrgia per evitar complicacions més greus. En els adults, els més habituals són els fruits secs, el préssec i el marisc. Segons un estudi recent de l'Hospital de Bellvitge són importants les noves i cada vegada més freqüents al·lèrgies als aliments funcionals, és a dir, aquells que han estat elaborats en un laboratori amb la intenció de millorar la salut de les persones a qui els manca aquella substància que incorporen (per exemple: l'àcid omega 3, el lactobacil, etc.).

Símptomes d'al·lèrgia

Poden ser:

 • Cutanis, com la urticària i els èczemes. Els facials són potencialment greus si afecten parpelles ulls i llavis, perquè poden provocar ofec per obstrucció de la via aèria per la inflamació
 • Conjuntivitis, rinitis.
 • Pulmonars, com l'asma. Cal destacar el fet que estudis recents revelen que els nens obesos pateixen més asma. L'exercici continuat i la dieta pot acabar amb les crisis asmàtiques.
 • Digestius: mal de panxa, diarrees. 
 • Anafilaxi: és el més greu i provoca una davallada sobtada de la pressió de la sang, habitualment amb alteració del nivell de consciència. Requereix tractament immediat o pot comportar aturada cardíaca.

Tractament de les al·lèrgies

S'han d'evitar els al·lèrgens en la mesura del possible i consultar amb l'especialista per fer proves d'al·lèrgia i potencials vacunes. Si sou al·lergics, aquesta es la medicació que cal tenir a la farmaciola:

- Sprays nasals de cortisona. Són efectius en signes lleus com rinitis i generals, perquè s'absorbeixen:

 • Nens 50mcg (màxim 4 cops).
 • Adults 200mcg (podem fer servir el d'infants per els adults en major dosi).

- Crema de cortisona en cas d'urticària localitzada.

- Comprimits de cortisona (metil prednisolona 16mg: donarem 2-3 comprimits en adults) per quadre amb símptomes generals com lesió cutània generalitzada i/o inflamació de parpelles i llavis, i/o diarrees.

- Antihistamínics h2 (desclorferinamina). Dóna son però serveix per a nens i adults:

 • Adults i nens ≥ 12 anys: 2 mg/6-8 h o 6 mg/12 h, màx. 18 mg/dia.
 • Nens 6-12 anys: màx. 6 mg/dia en 3-4 cops.
 • Nens 2-6 anys: 0,5 mg/6. També hi ha pomades per al·lèrgies de contacte.

En cas de famílies amb gran component d'al·lèrgies i/o asma tindrem també adrenalina per administrar sota la pell del braç, i només en situació molt greu  (que doni sensació de possibilitat de mort imminent per asma sever o anafilaxia) , habitualment (subcutani) 1/1000 0.3-05CC . Es pot repetir cada 5-10m fins l'arribada d'ajut mèdic trucant urgentment al 112.

Tipus d’al·lèrgia i símptomes

Cal tenir en compte que les al·lèrgies no s'hereten, però sí la tendència a tenir-les. Això vol dir que, en una família on hi ha antecedents de persones que en pateixen és molt més probable que puguin aparèixer a altres membres de la mateixa.

Al·lèrgia respiratòria:

L'aparell respiratori comença al nas i finalitza en els alvèols respiratoris. On es porta a terme la difusió de l'Oxigen amb el diòxid de carboni. Els al·lèrgens de l'aire o pneumoal·lergògens més freqüents són: Els àcars de la pols domèstica, àcars d'emmagatzemament, pòl·lens: plàtans, gramínies, olivera, parietària, xiprer, fongs de la humitat, aspergillus. 

Els animals conformen una font important d'al·lèrgies, gos, gat, cavall, rosegadors (hàmster, cobai etc). Els símptomes es  produiran en les àrees que l'al·lergen entri en contacte amb el cos. En els ulls produirà picor d'ulls, llagrimeig. Al nas picor de nas, esternuts, mocs. A nivell bronquial tos, dificultat respiratòria. Quan es produeix a la una inflamació bronquial persistent es produeix l'Asma.

L'asma:

És una inflamació crònica que dels bronquis, que es produeix per l'activació de molts mecanisme inflamatoris a nivell immunològics que produeixen una obstrucció reversible de les vies respiratòries. Es caracteritza per tos, dificultat respiratòria i sibilàncies (xiulets al pit). Es produeix en totes les edats tant en nens com en adults.

Empitjora amb l'augment de l'exposició a l'al·lergen, pol·len primavera, àcars tardor. El tractament de la rinitis i l'asma consisteix en mesures d'evitació de contacte ambiental amb els al·lèrgens. La Rinitis es tracta amb antihistamínics, i tractaments tòpics nasals. El Asma es tracta amb inhaladors ( "com el Ventolín").

Al·lèrgia alimentària.

L'al·lèrgia alimentària pot aparèixer tant en nens com en adults. No obstant això els aliments que produeixen al·lèrgia en la infància solen ser la llet, l'ou, peix, fruita seca i préssec entre d'altres.

En l'edat adulta qualsevol aliment pot produir al·lèrgia. Els símptomes de l'al·lèrgia alimentària depenen de l'àrea on l'al·lergen sigui capaç de generar la resposta immunitària. A la boca produeix picor de boca, llengua, inflor de llavis, parpelles, molèsties faríngies, dificultat per empassar, dolor abdominal, diarrees. Poden aparèixer símptomes fora de l'aparell digestiu com la dermatitis (urticària), dificultat respiratòria (rinitis o asma), o reaccions greus com l'anafilaxi que comentarem més endavant. Si l'al·lèrgia alimentària afecta a l'aparell digestiu i un altre òrgans com la pell i / o aparell respiratori comuniqui-ho al seu metge és molt probable que hagi de fer un estudi a fons.

El tractament de l'al·lèrgia alimentària consisteix en l'evitació dels aliments implicats. És molt important seguir una dieta lliure de traces. Des 2014 hi ha un RD que regula la venda d'aliments posant a l'abast dels consumidors una llista de fins a 14 aliments de notificació obligatòria. Els símptomes es poden tractar amb antihistamínics. El seu al·lergòleg s'ajustés la medicació més adequada per a la seva al·lèrgia

Al·lèrgia cutània:

L'al·lèrgia es pot presentar a la pell. Hi ha dues dermatitis freqüents en les consultes d'al·lèrgia. La urticària i la dermatitis atòpica. La urticària són lesions cutànies sobreelevades, vermelles que produeixen picor. Solen desaparèixer al cap de 24-48 hores i poden estar produïdes per mecanismes al·lèrgics i no al·lèrgics.

La dermatitis atòpica és un altre tipus de dermatitis que consisteix en lesions ben delimitades que produeix descamació, pot aparèixer en qualsevol part del cos. Les causes són molt variades des del punt de vista al·lèrgic. És molt freqüentment causada per al·lèrgia a aliments i medicaments. EL tractament consisteix en mesures de cuideu cutani. Antihistamínics i cremes tòpiques indicades pel seu metge.

 

Al·lèrgia a medicaments:

L'al·lèrgia a medicaments és una altra causa d'al·lèrgia bastant freqüent es presenta principalment en adults. No obstant això cada vegada mes veiem nens amb reaccions adverses a medicaments. Un medicament pot produeix efectes secundaris com ara l'aspirina produeix mal de panxa en alguns pacients.

Altres medicaments poden produir son com els antihistamínics (antial·lèrgics) Els efectes secundaris no són al·lèrgics i depenen de la dosi. Quan els medicament produeixen al·lèrgia la reacció pot ser lleu com una mica de picor o esternuts fins reaccions greus amb afectació de vies respiratòries que poden requerir tractament d'urgències.

 

Anafilaxi:

L'anafilaxi és la reacció al·lèrgica més greu que existeix. Consisteix en l'aparició brusca de símptomes en diverses parts de cossos, pell, pulmons, digestius, cor i fins i tot pot produir pèrdua de la consciència en pocs pacients.

El diagnòstic d'anafilaxi és clínic, això vol dir que no cal fer cap prova per evidenciar l'aparició d'anafilaxi. Ha de rebre un tractament precoç (adrenalina). Tot pacient que hagi presentat una anafilaxi ha de ser estudiat per un al·lergòleg.

dimarts, 8 maig, 2018 - 12:55

Accessos directes