Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Quan i per què fer-me una colonoscòpia

Serveis

La colonoscòpia és una prova realitzada per un professional especialista en aparell digestiu, que té per objectiu visualitzar de manera directa la mucosa del còlon, a través d'un colonoscopi.

Un colonoscopi és un tub flexible, del calibre d'un dit polze aproximadament, que té incorporada un càmera d'alta resolució, que s'introdueix a través de l'anus i que permet avançar i visualitzar la totalitat del còlon, des del marge anal fins al cec (final del còlon) i fins i tot els últims 15-25 cm d'ili terminal (part més distal de l'intestí prim). En el curs de l'exploració es poden prendre biòpsies, extirpar pòlips, etc.

Actualment, aquesta prova es du a terme sota sedació anestèsica i és una prova segura, sobretot en mans expertes. De manera excepcional, es reporten algunes complicacions, sobretot si s'han fet procediments endoscòpics complexos (polipectomies, mucosectomies, dissecció endoscòpica, dilatacions colòniques, etc). Algunes de les complicacions més freqüents són: dolor abdominal, hemorràgia o perforació i la major part de les vegades les podem solucionar amb tractament mèdic o endoscòpic.

Haig de plantejar-me fer-me una colonoscòpia, independentment de l'edat, si el meu metge/ssa m'ho recomana?

Els motius principals en aquests casos, solen ser símptomes crònics que el pacient ha comunicat al seu metge/a, com a diarrea o restrenyiment crònic, dolor abdominal, sang en les deposicions o història familiar de càncer colorectal abans dels 50 anys.

Si no pateixo cap símptoma i ja tinc 50 anys, també haig de plantejar-me fer-me una colonoscòpia?

La resposta és sí, sobretot si ha participat en el programa de prevenció de càncer de còlon i el resultat de sang oculta en femta ha estat positiu.

El càncer colorectal és el càncer més freqüent a Espanya, entre homes i dones. A l'any 2022 es van diagnosticar 43 370 nous casos de càncer de còlon, la qual cosa representa un cas cada 12 minuts, segons les dades de l'Observatori de l'Associació Espanyola Contra el Càncer. Si bé la incidència d'aquesta mena de càncer ha augmentat en els últims anys,no ha augmentat la seva mortalitat gràcies al programa de prevenció de càncer de còlon, que permet un diagnòstic precoç, i als avanços en els tractaments oncològics.

D'aquí la importància de participar del programa i la colonoscòpia preventiva. Fet que segons estudis més recents fins i tot hauria de començar abans, als 45 anys, i que segurament en els pròxims anys veurem un canvi en aquest sentit, amb les actualitzacions de les guies actuals.

 

En resum, ha de plantejar-se realitzar-se una colonoscòpia independentment de la seva edat, si té símptomes crònics i/o història familiar de càncer colorectal abans dels 50 anys i el seu metge/ssa se'l recomana i, segons les guies actuals, a partir dels 50 anys, dins del programa de prevenció de càncer de colorectal.

dijous, 9 novembre, 2023 - 16:53

Accessos directes