Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Síndrome post COVID-19

Consells de salut

Fatiga, alteració de la concentració i del somni, són alguns dels símptomes que s'han detectat en la nostra consulta.

Aquesta síndrome es defineix per la persistència de signes i símptomes clínics que sorgeixen durant o després de patir la COVID-19.

En la nostra consulta de Neurofisiologia hem estudiat aquests nous indicis que solen romandre més de 12 setmanes i no s'expliquen per un diagnòstic alternatiu. Els símptomes poden fluctuar o causar brots.

S'ha descrit en pacients amb COVID-19 lleu o greu i amb independència de la gravetat dels símptomes en la fase aguda. Els símptomes més freqüents són fatiga central (fins al 87%), dispnea, alteració de l'atenció, de la concentració, de la memòria i del somni, disregulació emocional (ansietat, depressió) i dolor (cefalea, miàlgia).

Una de les principals característiques associades a la síndrome post-COVID-19 és la discapacitat que repercuteix de manera important en la qualitat de vida dels pacients.

Una solució no invasiva

La neuromodulació, també anomenada estimulació cerebral no invasiva, és una eina terapèutica pel tractament dels símptomes neuropsiquiàtrics i el dolor en les etapes agudes i cròniques de la COVID-19.

El procediment es realitza sota supervisió mèdica col·locant un casc al cap del pacient que porta incorporats els elèctrodes i un dispositiu neuroestimulador i s'aplica un corrent elèctric de molt baixa amplitud durant 20-30 minuts.

Aquestes estimulacions amb camps magnètics (EMT) i amb electricitat (tDCS) modifiquen les capacitats plàstiques del cervell i, d'aquesta manera, afavorim la recuperació o tractem símptomes que interfereixen notablement amb la qualitat de vida del pacient.

Totes dues tècniques són capaces de modular l'activitat cortical i provocar canvis neuroquímics i hormonals, ja que produeixen una estimulació selectiva de determinades àrees del cervell que, en funció del protocol aplicat, produirà augment o disminució de l'excitabilitat neuronal.

Trastorns associats amb la COVID-19 i com ens ajuda aquest tractament

Gràcies a la neuromodulació no invasiva podem controlar en la nostra consulta els trastorns associats a la COVID-19 a través de quatre vies:

  1. Mitigació directa de la infecció a través de l'estimulació de regions involucrades en la regulació de respostes antiinflamatòries sistèmiques i/o respostes autonòmiques i prevenció de la neuroinflamació (existeix una influència bidireccional entre el cervell i la resposta immune. Les estructures profundes cerebrals intervenen en  la resposta immunitària en tot el cos).
  2. Millora dels símptomes de la COVID-19 que provoquen dolor musculoesquelètic i fatiga sistèmica.
  3. Millora de la disfunció cognitiva.
  4. Millora de la disregulació emocional, ansietat i depressió associada  amb la malaltia.

L'estimulació no invasiva és una opció terapèutica segura i efectiva pel tractament dels símptomes associats amb la COVID-19, ja que permet modular funcionalment circuits neuronals relacionats amb els símptomes de la malaltia.

Necesites més informació? Contacta amb nosaltres

 

dijous, 1 setembre, 2022 - 12:13

Accessos directes