Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

El tractament de l'obesitat

Consells de salut
Bàscula per pesar-se

L'obesitat és un problema que cada vegada afecta a un major percentatge de la població. A Europa, s'estima que hi ha uns 150 milions de persones obeses. Això representa el 20% de la població adulta i un 10% dels menors de 18 anys. El 25% de la població adulta espanyola pateix obesitat i, fins i tot, 1 de cada 3 nens també. Espanya és el segon país europeu que té mes nens obesos. A més, aquestes xifres es van incrementant progressivament.

No sorprèn doncs que l'Organització Mundial de la Salut qualifiqui l'obesitat com "l'epidèmia del segle XXI". L'obesitat és, després del tabaquisme, la segona causa de mort que es pot prevenir als països desenvolupats. Hem de considerar-la com una malaltia crònica, ja que haurà de controlar-se la resta de la vida. A més, s'associa a d'altres patologies com diabetis, hipertensió, apnea de la son, elevació dels nivells de colesterol, osteoartrosi, elevació del risc de patir infart de miocardi o accidents cerebro-vasculars.

La combinació de l'obesitat amb patologies associades pot escurçar l'esperança de vida en 10 - 12 anys. Es pot afirmar que l'obesitat és un problema sanitari de primera magnitud. A Espanya, el seu cost es calcula en un 7% del total de despesa sanitària.

Obesitat i Índex de Massa Corporal (IMC)

Per tal de determinar el grau d'obesitat es fa servir l'Índex de Massa Corporal (IMC), que s'obté de dividir el pes(p)en Kg pel quadrat de l'alçada(a)en metres. IMC = p/a2.

Un pes normal és aquell amb un IMC entre 18.5 i 24.9

Tipus d'obesitat IMC
Sobrepès 25 - 29.9
Obesitat moderada 30 - 34.9
Obesitat severa 35 - 39.9
Obesitat mòrbida 40

Prevenció i tractament de l'obesitat

L'educació alimentària durant la infància és la millor prevenció del problema. A més, una dieta sana i la pràctica d'exercici físic regular són la millor opció per mantenir el pes dins la normalitat.

El tractament dels pacients obesos ha de ser multidisciplinar, ja que alhora que es tracta l'obesitat, també s'actua, millorant i fins i tot guarint les patologies associades a la mateixa, tals com la diabetis o la hipertensió. Per aquest motiu és fonamental el suport de metges, nutricionistes i, sovint, psicòlegs.

Per a pacients amb un IMC superior a 35, i en cas que les dietes hagin fracassat existeixen altres abordatges possibles a aquesta patologia.

La pilota intragàstrica

L'opció de la pilota intragàstrica consisteix a introduir una "pilota" a l'estómac mitjançant la tècnica endoscòpica, aconseguint que el pacient tingui sensació de sacietat. Es recomana retirar-la passats 6 mesos. Durant aquest període s'aconsegueixen pèrdues de pes d'entre 20 i 25 Kg. A més, es pot assolir un canvi en els hàbits alimentaris del pacient i això permetrà evitar la recuperació dels quilos perduts. En aquest pacients es realitza un seguiment durant dos anys per controlar la dieta, i mantenir el pes aconseguit.En pacients mòrbids, aquesta tècnica també pot utilitzar-se per tal de perdre pes abans de la cirurgia i així reduir el risc de complicacions post-quirúrgiques.

La cirurgia bariàtrica

En casos d'obesitat extrema, i després d'una valoració individual, pot estar indicada la pràctica de cirurgia bariàtrica. Existeixen diferents tècniques que s'agrupen en dos tipologies: les restrictives que disminueixen la capacitat de l'estómac i, per tant, la quantitat d'ingesta d'aliments. Dintre de aquest tipus hi trobem la banda gàstrica ajustable i la gastroplastia tubular. 

Per altre banda, tenim les tècniques derivatives la finalitat de les quals és reduir l'absorció de nutrients per part del budell, aquestes tècniques habitualment s'associen a un procediment restrictiu, les més freqüents son el by-pass gàstric i les derivacions biliopancreàtiques.

Com tota cirurgia, no està exempta de complicacions, hem de tenir en comte que les millores estètiques no son l'únic propòsit de aquest tractament, es tracte de curar una malaltia crònica i millorar de forma notable la qualitat de vida d'aquests pacients.

En tot cas correspon a un metge especialista, la determinació del tractament més convenient per a cada pacient i el control mèdic de la evolució del mateix. La majoria de centres sanitaris, s'estan dotant d'Unitats de Teràpia de la Obesitat que integren equips multidisciplinars de professionals i les més modernes tècniques diagnóstiques i terapèutiques.

divendres, 9 desembre, 2016 - 13:39

Accessos directes