Icon header
Icon header
Icon header
Icon header

General: 932 850 010

Urgències: 932 850 777

Unitat de Braquiteràpia

Informació general

La màxima eficàcia amb la mínima afectació

La braquiteràpia de pròstata, també anomenada "radiació interna", consisteix en implantar fonts radioactives a l'interior de la pròstata per combatre el càncer. Aquesta tècnica permet aplicar altes dosis de radiació, però de forma localitzada, sense perjudicar els òrgans sans que es troben a la zona.

La paraula Braquiteràpia deriva del prefix grec braqui, que significa curt, ja que la irradiació es realitza a l'interior de la pròstata (curta distància), a diferència de la radioteràpia externa que es realitza des de fora del cos.

És una tècnica molt eficaç per combatre el càncer de pròstata ja que aquest es comporta com un tumor "dosi dependent", cosa que vol dir que com més dosi de radiació se li administri, més gran és el control que s'aconseguirà sobre el tumor.

La braquiteràpia permet una major dosi de radiació en una àrea molt localitzada. L'implant es col·loca molt a prop o dins el tumor, de manera que danya les mínimes cèl·lules normals que sigui possible.

Amb Braquiteràpia, tant la bufeta com el recte reben molt poca radiació la qual cosa evita efectes adversos tant en aquests òrgans com en els nervis de l'erecció.

Un tractament segur i d’eficàcia provada

El tractament del càncer de pròstata amb Braquiteràpia no és nou. Pasteur, el 1911, ja va tractar un pacient amb aquest tipus de càncer amb una agulla de ràdio a través d'una sonda uretral.

En els últims 15 anys s'han tractat a tot el món més de 150.000 pacients amb aquesta tècnica, pel que és considerada segura i amb molt pocs efectes secundaris, especialment si es realitza la tècnica denominada "en temps real dinàmic".

Braquiteràpia en temps real dinàmic

La tècnica més innovadora i segura

És una tècnica nova en la qual tant la planificació com la implantació de les llavors es realitzen en el mateix acte, evitant el risc de col·locacions incorrectes de les fonts radioactives per una mala col·locació del pacient.

Les 60 a 120 llavors que s'utilitzen (segons la mida de la pròstata) s'implanten una per una, controlant en tot moment, gràcies a l'ecografia transrectal, el lloc on queda cadascuna d’elles.

D'aquesta manera ens assegurem que no quedin localitzades molt a prop de la uretra, a l'exterior de la pròstata, o a l'interior de la bufeta. La tècnica del "temps real dinàmic" ens permet fer correccions en el propi acte operatori per assegurar que la distribució de les fonts radioactives i que la dosi aplicada és la millor per a aquest pacient.

Tot i que la tècnica en temps real dinàmic és més recent i segura, molts centres que realitzen tractament amb Braquiteràpia continuen aplicant la tècnica anomenada "pre-pla" en què passen entre 15 i 21 dies entre la planificació i la implantació definitiva en el pacient. Si en el moment de la implantació, el pacient no és col·locat exactament igual que durant la planificació, és possible implantar fonts radioactives fora de la pròstata o prop de la uretra, el que causa símptomes urinaris severs o retenció aguda d'orina.

Avantatges de la Braquiteràpia en temps real dinàmic

 • Es realitza en una única sessió.
 • La dosi de radiació és molt elevada. La dosi de radioteràpia que rep la pròstata amb la Braquiteràpia és de 145 Gy, mentre que amb radioteràpia externa no es poden sobrepassar els 75-77 G.
 • L'afectació d'altres òrgans és mínima. La caiguda de la dosi de radiació fora de la pròstata és ràpida pel que els teixits del voltant reben escassa o nul·les dosis de radioteràpia.
 • Es realitza amb anestèsia raquídia.
 • És una intervenció ambulatòria. Es rep l'alta hospitalària en poques hores i sense sonda.
 • Mínims efectes adversos. La Braquiteràpia presenta una incidència d'impotència sexual menor del 5% i absència d'incontinència urinària. La impotència que es pot presentar, respon en la majoria dels casos al tractament amb medicació oral com Cialis®, Levitra® o Viagra®.
 • Ràpida recuperació. El pacient podrà tornar a la seva activitat diària en poques hores o pocs dies, en funció del tipus d'activitat que realitzi.

Indicacions i resultats

El càncer de pròstata: molt freqüent però amb una elevada supervivència

Al món s'han tractat amb Braquiteràpia més de 150.000 pacients amb càncer de pròstata.

Perfil del pacient i indicacions

 • Sol ser el d'un home de qualsevol edat que estigui diagnosticat d'un tumor localitzat a la pròstata.
 • Generalment es tracta de pacients que tenen entre 50 i 88 anys.

Perquè un tumor de pròstata sigui considerat de baix risc ha de complir tres condicions:

Segons el Pla Director d'Oncologia, presentat per l'ICO (Institut Català d'Oncologia) el 2015, el càncer de pròstata és el més freqüent en els homes a Catalunya, on es registren 5.000 casos nous cada any.

És un tipus de càncer associat a l'edat i l'envelliment de la població, el que fa que la seva incidència augmenti cada any. Segons les projeccions del Pla Director d'Oncologia, l'any 2020 es produiran uns 6.000 casos nous anuals.

Tot i l'elevada incidència, és un tumor de lenta evolució en la majoria de casos, amb una supervivència del 84% als cinc anys.

 1. Que el PSA (els nivells d'antigen prostàtic) sigui igual o inferior a 10.
 2. Que el tumor estigui encapsulat i no hagi afectat els òrgans de l'entorn.
 3. Que creixi lentament.

Resultats

Els pacients amb càncer de pròstata de baix risc que se sotmeten a tractament de Braquiteràpia aconsegueixen una curació del 95% als cinc anys, segons un estudi d'ICO-Idibell que es publica a la revista Brachytherapy.

 

Modificat per darrer cop: 
08/02/2023

Accessos directes