Telèfon d'Urgències Generals: 932 850 777

Nou Laboratori de Proves Funcionals Respiratòries

19/03/2018
A instàncies del Dr. Federico Gómez Yerón, s'inicia la activitat del Laboratori de Proves Funcionals Respiratòries

Actualment les malalties respiratòries són un dels principals problemes de salut. L'asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), les infeccions respiratòries i el càncer de pulmó, entre d'altres, motiven un important nombre de consultes ambulatòries i ingressos hospitalaris.

El Laboratori compta amb moderns equips de diagnòstic que amplien l'oferta d'estudi i diagnòstic actual, permetent abordar amb més precisió el maneig de la patologia respiratòria en el centre.

Per a més informació : Serveis clínics - Proves funcionals respiratòries

Accessos directes